Anastasios

AnastasiosEkran Alıntısı
Doğu Roma imparatoru (Dıraç 431-İstanbul 518). Bi­
zans sarayında çalışırken, Zenon’un karısıyla ilişki ku­
ran Anastasios 1, daha sonra imparatoriçe Ariadne’yle
evlenerek tahta çıktı (491). İsaurialı paralı askerlerle
(493-498), Perslerle (502-505), Bulgarlarla (493-507)
çarpıştı ve yeni saldırılan önlemek için sınırların savun­
masını yeniden örgütledi. İçte mâliyenin yönetiminde
reformlar yaptı; ama aldığı iktisadi önlemler, genel bir
hoşnutsuzluğa yolaçtı. Üstelik monofizistlerin dinsel
düşüncelerini benimsediğinden, papayla ve imparator­
luktaki katoliklerle bozuştu. Bununla birlikte, katolik Vi-
talion’un bütün hoşnut olmayan kişilere dayanarak gi­
riştiği devrilmesi denemelerini (513-.S15) savuşturmayı
başardı.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*