Anapara

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

anapara, ödünç verilen paranın aslı (re’sü’lmal).
Getirebileceği faizin karşıtı olarak
kullanılır. Kural olarak faizler anapara kavramına
girmez.
Alacaklı, vadesi gelmiş bir alacakta, borçlunun
yapacağı kısmi bir ödemeyi kabul
etmeyebilir. Borçlu alacaklıya, işleyen faiz
leri ana borçtan ayrı olarak öderse, alacaklı
bu ödemeyi reddedemez. Çünkü faizin
ödenmesi asıl borç konusu olan anaparanın
kısmen ödenmesi niteliğinde değildir. Faiz,
ödenmesi gereken anaparanın ayrılmaz parçası
değil, ona bağlı ikincil bir haktır.
Alacaklı, borçlunun kısmen yapacağı ödemeyi
kabul etmişse, borçlu için faiz ve
giderler açısından iki durum ortaya çıkar.
Eğer borçlu günü gelmiş faizleri ya da
giderleri ödemekte gecikmemişse, bu borcu
anaparaya mahsup edebilir; eğer bu faiz ve
giderleri ödememişse, ödeyinceye değin
alacaklının onayı olmadıkça ana borca mahsup
edemez.
Alacaklı alacağın bir bölümü için kefalet,
rehin ya da benzeri teminat almışsa, borçlu,
kısmen ödeme yaptığı zaman, bu ödemeyi
teminatı daha iyi olan bölüme mahsup
etmek hakkına sahip değildir.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.