Anakreon

Anakreon (d. İÖ y. 582, Teos, İonia – ö.
İÖ y. 485), Ionia’nm son büyük lirik şairi.
Şiirlerinden ancak bazı bölümler günümüze
ulaşabilmiştir. Yaşamının büyük bölümünü
Samos’ta (Sisam Adası) Polykrates’in sarayında
geçirdi. Daha sonra Atina’^S yerleşti
ve şiirlerini burada tiran Hipparkhos’un
yanında yazdı. Hipparkhos’un İÖ 514’te
öldürülmesinden sonra da sevilen bir şair
olarak Atina’da yaşamını sürdürdü.
Anakreon ağırbaşlı şiirler de yazmış olabilirse
de, sonraki yazarlarca alınıp kullanılan
şiirleri genellikle aşkı ve şarabı yücelten
yapıtlardır. Ama aşmhklardan ve annmamış
duygulardan hoşlanmayan Anakreon’
un bu tür konulara yaklaşımı çok mesafelidir.
Duyarlılığı ve üslubu sık sık taklit
edilmiş, şiirde belli bir ölçüye onun adı
verilmiştir.
Anakreon’dan etkilenen sanatçılar arasında
16. yüzyıl Fransız şairi Ronsard ve 19.
yüzyıl Italyan şairi Leopardi sayılabilir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)