Anafilaksi

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

anafilaksi, aşiri duyarlik olarak da bilinir,
kişinin daha önce karşılaşarak duyarlık
kazanmış olduğu bir antijenle ikinci kez
karşılaşması sonucunda birdenbire ortaya
çıkan şiddetli ve çoğu kez ölümle sonuçlanan
alerji tepkisi. Bu durum, anafilaktik
şoka büyük eğilimi olan evcil kobaylar
üzerinde yoğun bir biçimde araştırılmıştır.
Örneğin yumurta albümini gibi bir antijen
ilk enj ekte edildiğinde genellikle hayvana
herhangi bir zarar vermez; ancak, iki ya da
üç hafta sonra ikinci kez verildiğinde,
birkaç saniye içinde ölümle sonuçlanabilen
çok ağır solunum güçlüklerine yol açar.
Anafilaksi, aynı yoğunlukta olmasa da
hayvanların çoğunda görülen bir tepkidir.
Sıçanların tamamıyla, tavşanların orta derecede
dirençli olduğu anafilaksi, insanda
oldukça seyrek olarak, antiserum ya da
antibiyotik enjeksiyonundan, balansı ya da
eşekarısı sokmasından sonra ortaya çıkar.
Belirtileri saçlı deride ve dilde kaşıntılar,
bütün vücut derisinde kızarıklık, bronşlardaki
kasılmadan ya da şişmeden ileri gelen
solunum güçlüğü, kan basıncının birdenbire
düşmesi ve bilinç kaybıdır. Daha hafif
tepkilerde, tüm vücutta yaygın kurdeşen
(ürtiker) ve çoğu kez şiddetli baş ağnsı
görülür. Belirtiler başlar başlamaz birkaç
dakika içinde adrenalin enjekte etmek,
daha sonra tedaviyi antihistaminikler, kortizon
ya da benzeri ilaçlarla sürdürmek
gerekir.
Anafilaksinin mekanizması tam olarak anlaşılmamışsa
da belirli hücrelerin yüzeyinde
gerçekleşen antijen-antikor tepkimelerinin
bir sonucu olduğu sanılmaktadır. Bu tepkimeler
bu hücrelerin parçalanmasına ve
içlerindeki histamin, serotonin, bradikinin
ya da yavaş etkili maddeler karışımının
açığa çıkmasına, bu kimyasal maddeler de
anafilaktik şok belirtilerinin başlamasına
neden olur. Anafilaksi, alerjik dermatit
geçirmiş kişilerde daha sık görülür ve çok az
miktardaki bir antijen bile anafilaksiye yol
açabilir.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.