Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

ANAEROBİK ANTRENMANLAR

ANAEROBİK ANTRENMANLAR
Küçük hat:
5 – 10 saniye süreli, mâkslmal yükle
yapılan çalışmalarda enerji, kaslardaki
yüksek enerjili fosfat bileşikleri
ve miyoglobine bağlı oksijenle sağlanır.
Bu tür çalışmalarda laktik asit oluşumu
etkin değildir. Ancak uzun sprintler,
tepe tırmanma koşullan gibi, 1 dak.
kadar süren, supramaksimal yüklerde,
büyük kas gruplarını kapsayan çalışmalarda,
aerobik kapasite yetersiz kalır
ve enerji anaerobik kaynaktan sağlanır.
Her yükleme arasında 4 – 6 dak. kadar
dinlenme süresi verilse burkandaki
laktik asit konsantrasyonu giderek yükselir
ve PH düşer. Bütün antrenmanın
yorgunluk ve stressine dayanabilmek
güçtür, üstün performans düzeyindeki
sporcuların, aneorobik çalışmalar sırasında
oluşan çok yüksek laktat düzeyine
dayanabildikleri saptanmıştır. Ancak
yedek alkoli değerlerinde bir değişiklik
saptanmamıştır.
Sonuç olarak» sporcularda performans
düzeyinin çeşitli antrenmanlarla
reket ettiren kasm boyuna kısaltması
biçiminde izotanik (dinamik) ya da ağırlığın
hareket ettirilmeden kasılı boyünda
bir değişme olmaksızın yapılan izometrik
(statik) yöntemlerle yatnUr.^
Metodlann birbirlerine üstünlüğünü
göstermek için yıllarca süregel*» tart*şmalar
sonucunda her iki metod da üyr
gulama biçimleri ve yararlanıra aletler
açısından çokgelişmiştir.
Dinamik çalışnaajar nçrama, koçu»
tırmanma gfbrhareketlerle yi|İtııa ^ » r –
cunun kendi ağırlığı ile; kasa,; merdi*
ven, fyalka, barfiks, paralel g ib ia ra ç
ve gereçler yardımıyla sporcununkendi
ağırlığı ile; sağlık topu, gülle, kurşun
yelekler gibi araç ve gereçlerle ya da
duvar makara lâsitlerl, barbel ve dambel
gibi ayarlanabilir alırlıklarla, interval
ve istasyon çalışmaları biçiminde
yapılmaktadır. Spor endüstrisinin gelişimi
uygulama çeşitlerini giderek arttırmaktadır.
Durum, statik çalışmalar için
de aynıdır.
Sporcunun ve spor dallarının özelliklerine
göre antrenörler, kuvvet çalışmasının
hangi metodlarda, hangi yüklerde
ve kaç kez yapılacağını saptamağa
çalışırlar. Ancak kas kuvveti çok karışık
bir fonksiyonlar sonucu belirir.
Standart ölçmelerde aynı deneklerde,
sürekli testlerle elde edilen kas kuvveti
bulgularının standart sapması yüzde
10 hattâ daha yüksek bir değerde
bulunur. Delorme’un «az tekrarlı ve yüksek
dirençli egzersizler kuvvet, çok tekrarlı
ve az dirençU egzersizler ise mukavemet
sağlar» ilkesi h&lâ geçerlidir. Maksimal
kuvvetin % 50, % 60, % 70, yüzde
80, yüzde 90 ve yüzde yüzüyle yapılan
çalışmalarda en fazla kuvvet artışı,
% 80’lik yüklemelerde elde edilmiştir.
Sprinterler ve atlayıcılar gibi performanslarında
hız faktörü önemli olan
sporcularda, düşük dirençte çok hızlı yapılan,
çabuk kuvvet (güç) çalışmalarına
gerek vardır. Bu nedenle her antrenör,
maksimal kuvvet,^ çabuk kuvvet, kuvvette
devamlılık gibi farklı niteliklerin organizmada
oluşmasını gerektiren kuvvet
a^i^nman m^todiarını^ kencü spor
daHaftnin göre seçmek V®
Son olarak feufvet antrenmanlarıyla
ilglü l ^ araştetflımrar» değinmek tottext|#
İCB|seead^b –
ve W pS itiBy iw iv küvetinde ‘ ‘ anlamlı
:Wör »ağlaadiâıbiMirüınektedii.
egaerslale artteılaa
kuv^etto^dene6^ a l ışm a a »ğ ıte s t le t ;m ^ ^
da p<ft®8yonlarda. kis^olduğıau» belSS^
“, lenöıâsi, * ^ r e n m « ^ ı i kövvet arbSnd*
önfflaaiİ’ ^ . : ;y»/^tttt^^|^i^;;kamtlttBttâ|*^
– ta ^ .Ş I İa d i bu fcutaşlar inezübirçok ar*e–‘:
tırmalara öncülük etmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.