Anaerkillik

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Anaerkillik, ailedeki gücün ve siyasal iktidann
kadınlann elinde olduğu varsayılan
toplumsal sistem. Danvin’in evrim kuramlan
ve özellikle İsviçreli antropolog J. J.
Bachofen’ın çalışmalarından etkilenen bazı
19. yüzyıl tarihçileri ve antropologları, evrim
sıralaması içinde anaerkilliğin cinsel
ilişkilerin kurala bağlanmadığı bir aşamayı
izlediğine ve daha sonra yerini erkek üstünlüğüne
bıraktığına inanıyorlardı. İnsan kültürü
konusundaki öbür evrimci görüşler gibi
anaerkilliğin bir kültürel gelişme aşaması
olduğu görüşü de günümüzde pek kabul
görmemektedir. Dahası, günümüz antropolog
ve sosyologlan arasında tam anlamıyla
anaerkil bir toplumun hiçbir zaman var
olmadığı yolunda nerdeyse görüş birliği
vardır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.