Anadolu Ajansı

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Anadolu Ajansı (AA ya da aa), Türkiye’
nin yan resmî haber ajansı.
Kurtuluş Savaşı’na ilişkin haberlerin halka
duyurulması amacıyla 6 Nisan 1920’de Mustafa
Kemal’in emriyle kuruldu. 7 Haziran
1920’de bir yasa ile Matbuat ve İstihbarat
Müdüriyet-i Umumiyesi oluşturulunca, AA
bu kuruluşa bağlandı. Çok dar bir kadro ile
çalışmaya başlayan ajans, 1 Mart 1925’te,
yüzde 49 hissesi devlete ait bir anonim
şirkete dönüştürüldü. Şirketin ilk ortakları
arasında Ahmet Ağaoğlu, Yakup Kadri
Karaosmanoğlu, Ruşen Eşref Ünaydm ve
Falih Rıfkı Atay gibi dönemin önde gelen
siyaset adamları ve yazarlan vardı.
AA, ortaklar genel kurulunca seçilen beş
üyeli bir yönetim kurulu, bir genel müdür
ve teknik hizmetleri yürüten müdürlerce
yönetilir. Giderlerinin büyük bölümü Basın
Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
bütçesinden karşılanır. Merkezi Ankara’dadır.
Yurt muhabirleri ve kaşeli muhabirlerle
birlikte 800’ü aşkın personel çalıştırır. İstanbul,
İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır,
Erzurum, Samsun ve Trabzon’da
29 Anadolu Beylikleri
bölge müdürlükleri vardır. Lefkoşe, Frankfurt,
Washington, Londra, Kuveyt, Brüksel
ve Atina’da bürolan bulunur. Batı Berlin
ile AFC’nin çeşitli kentlerinde kaşeli muhabirleri
vardır. 12 Ağustos 1960’ta çıkan
10582 Sayılı Yasa’ya göre AA’nın mallan
devlet malı statüsünde olup, personeli de
Türk Ceza Kanunu uygulamasında memur
sayılmakla birlikte, yönetim kurulu üyeliklerine
ve başka görevlere atanan personel
Devlet Memurları Kanunu’nun kapsamına
girmez.
AA, günlük ve haftalık haber bültenleri,
teleks servisi, fotoğraf ve telefoto hizmetleri
yanında, yurt dışındaki abonelerine ve başka
anlaşmalı kuruluşlara Türkçe, İngilizce
ve Fransızca telsiz yayını yapar. Yurt içindeki
abonelerinin sayısı 100’e ulaşır. Yurt
dışında, AFC’deki WDR yayın kuruluşuna
ve Belçika’daki Radio Medi-Inter’e özel
haber bülteni verir. Ayrıca çeşitli ülkelerdeki
50 kadar kuruluşla ücretsiz haber alışverişine
dayanan sözleşmeleri vardır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.