Ana Babaya el kaldırmak Dinsizliktir Alametidir

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

 

Ana Babaya el kaldırmak Dinsizliktir Alametidir

Bir dostum anlatmıştı. O da bir hoca efendiden
duVmuş. Bir köyden geçerken bir ihtiyan ağlarken
görmüş. Hoca efendi sormuş:
— Dede, niye ağlıyorsun? Bir derdin mi var? demiş.
İhtiyar:
— 80 senedir dünya hayatımn çeşitli meşakkat
ve sıkıntılarını çekerim. Evlâtlarımı bin bir türlü minnetle
büyüttüm. Kızım vardı, hayırsız çıktı. Oğlumu
askerden gelince evlendirdim. Gelinin elinden bir bardak
su içemedim:
— Moruk, senin çirkin, kırışmış suratım görmek
için gelmedim ben buraya, diyerek azarladı. Türlü
hakaretlerde bulunuyor. Oğlum dersen, kanm a lâf
yok. Dünya bir yana, kanm bir yana diyor. Verirse
bir lokma ekmek yersin, vermezse oruç tutarsın ulan
moruk, dedi. Ah!.. Ah!.. Meğer ben canavar beslemişim,
diye ağlıyor, iki gözü iki çeşme ihtiyann. Sormuş
İhtiyara:
— Peki başka gidecek yerin yok mu?
İhtiyar:
— Nereye gidebilirim, başka bir tutanağım yok.
Dün oğlumdan para istedim, bana iki tokat vurdu, defol
buradan bir daha gözüm görmesin, dedi. En sonunda
ihtiyara sormuş:
— Oğlun namaz kılar mı? İhtiyar:
— Nerede, senede bir bayram namazına bile gitmez»
demiş.
İZÂH VE AÇIKLAMA:
Bu hikâyenin anlattığı yara dinsiz çevrelerde da­ha çok görülegelen bir yaradır. Bir evlâdın babaya ve
anaya el kaldırması dindâr muhitlerde hiç rastlanmaz.
Ana ve babaya el kaldıranlar ekseriyetle dinden
nasibim alamıyan zavallılar tarafından yapılan kötü
hareketlerdir.
Bazı kimseler, cehâletleri veya ihmalleri dolayısıyla
evlâdım yetiştiremiyor, dinini öğretemiyor ve dolayısıyla
evlâd ya diıisiz, ya da cahil oluyor. Her ikisi
de felâket olduğu için ihmalci babanın başına ceza
olarak evlâd sopası geliyor. Böyle evlâdlann hali çok
elim bir azab üe sonuçlanacaktır.
A n a-babaya el kaldıran evlâdı en güzel cehennemin
alevli ateşi terbiye edecektir. Gecesini, evlâdının
maddi yemesi, içmesi için, süslü püslü elbiseleri,
giyimi, kuşamı maddi süsleri, fiyaka satsın diye aldığı
lüksleri için gündüz yapan babalar- onların dinleriyle
ma’nevî terbiyeleriyle hiç mi hiç ilgilenmeyen
gafillerin sınıfına girdiklerini bir bilebilseydiler, zerrece
bir anlayıp kavrayabilseydiler, yer yüzünde evlâd
sopası yiyen bahtsız babalara hiç rastlanacağım
sanmıyorum. Oğlunun ekmeği için çalışan baba, dini
için neden hiç çalışmamıştır. Böyle babalann hakkı
nedir? sizler cevab verin!… Sopa!..,Evlâd sopası!.. Âhirette
de cehennem ateşi, hem de alevli bir ateş olacaktır.
Dedelerimiz ne demişler: «Evlâdını dövmeyen.
Sonra kendi dövünür.»
«Kızım dövmeyen dizini döver.» ne güzel demişler
değil mi? Küçükken evlâdına terbiye vermiyen,
an a -ba ba kıymeti öğretmeyen, din îman, Allah, Peygamber,
haram, helâl, sevab-günah nedir bildirmeyen
babanın bu dünyadaki göreceği ceza evlâd sopası
olacaktır. Âhiretteki’ cezası da şiddetli, yakıcı, dayanümaz
bir cehennem ateşi olacaktır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.