Amur

AmurEkran Alıntısı
Uzakdoğu’da ırmak. Şilka ve Argun ırmaklarının birleş­
mesiyle oluşan Amur, 2 825 km boyunca akarak İç Mo­
ğolistan’ın kuzeyinden geçer ve doğuya yönelip, Sibir­
ya’yı Sahalin Adaları’ndan ayıran Tatar boğazına dökü­
lür. Doğu Asya’nın en uzun ırmağı olarak, ulaşıma elve­
rişli olduğu dönemde (mayıstan kasıma kadar) önemli
bir ticaret yoludur. Ayrıca, akaçlama için su sağladığı gi­
bi, balık açısından da zengindir. Dağlarda doğan Amur
ırmağı, Zeya-Bureya çöküntü alanından ve ovalardan
geçerek, geniş bir bataklık bölgede akarken, başka bir­
çok akarsuyu alır. Kıyılarında birçok kent (özellikle Ha-
barovsk) kurulmuştur. Yağmurla beslendiğinden ve
havzası muson iklimi özellikleri taşıdığından mayıs ve
ekim ayları arasında sık sık taşarak, çevreyi su altında bı­
rakır,

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*