AMUR NEHRİ

AM U R N EH R İ; Doğu Asya’ daki büyük nehirlerden
İkincisi. Kara Ejder olarak bilinir. Uzunluğu
4.486 kilometre, havzası ise 1.843.000 kilometrekaredir.
Şilka ve Argun adındaki iki nehir kolunun
birleşmesi ile meydana gelmiştir. İki kolun
birleştiği yerden îtibâren uzunluğu 3.000 kilometredir.
Amur adını aldıktan sonra, Jabarovsk’a kadar,
Çin’in Herlung – Kiang eyâleti ile Sovyetler Birliği’ne
âit olan Amur ve Ebrie eyâletleri arasında
uzunca bir sınır çizer. Düzlüğe indikten sonra,
Sovyetler Birliği sınırları içinde akar. Japon Denizi
ile Obiotsk Denizlerini birleştiren Tatar Boğazında
Büyük Okyanusa dökülür.
Geniş bir alanı kaplayan Amur Havzasında
muson iklimi hüküm sürer. Amur’a soldan ve sağdan
katılan kolların sularından dolayı, özellikle yazın
suyu çok boldur. Bu mevsimde ulaşım için
nehirden faydalanılır. Yıllık ortalama debisi sâniyede
10.900 metreküptür. Kışın Sibirya’dan esen
soğuk rüzgârlar yüzünden senenin altı ayında nehir
buzlarla kaplıdır. Bu yüzden kışın nehir ulaşımından
istifâde edilemez. Amur, balık bakımından
çok zengindir. Irmakta ticârî değeri olan yirmi
beşden fazla balık türü yaşar. Bu balıklardan isti-
Doğu Asya’nın ikinci büyük nehri olan Amur Nehri, kışın
altı ay boyunca buzlarla kaplı olup, ulaşım ancak
yaz aylarında mümkündür.
fâde etmek için, havzada fabrikalar kurulmuştur.
Amur havzası, hidroelektrik santrallarının kurulması
için elverişli olmasına rağmen, üzerinde fazla
baraj kurulamamıştır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.