Amri

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Amri, asıl adı a m r ( ö . 1523/24, Vize),
Osmanlı divan şairi. Yalın bir dille yazdığı
lirik gazelleriyle tanınır. Latifi’nin Tezkiretü’ş-
Şuara’sı ile bazı şiir derlemelerinde adı
Ömrü olarak geçer.
II. Bayezid’in şeyhülislamlarından Abdülkerim
Efendi’nin azadlı kölesi ve evlatlığıydı.
Bundan dolayı “Abdülkerim Oğulluğu”
adıyla da bilinir. Medrese öğrenimi gördükten
sonra Serfiçe kadılığına atandı. Makbul
İbrahim Paşa’ya sunduğu bir kasidenin
beğenilmesi üzerine de Vize kadılığına getirildi
ve burada öldü. Sade, samimi ve akıcı
şiirler yazan Amri’nin, döneminin şiir mecmualannda
pek çok şiirine rastlanır. Şiirleri
Firakî, Cinanî ve Behiştî tarafından tahmis
ve tanzir edilmiştir. Gazel, kıt’a ve müfredlerden
oluşan küçük bir Divan’ı (ös. 1979)
vardır. Özellikle yalın gazellerde başarılıdır.
Bazı şiirleri, Yunus Emre tarzındadır. Necati
Bey’den etkilenerek, şiirlerinde atasözleri
ve deyimler kullanmıştır. Şiirlerini kısa
vezinler ve az kullanılan kafiyelerle yazmıştır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.