Amr bin Kulsum

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Amr bin Kulsum (ü. 6. yy), Arap şairi.
Beni Taglib kabilesi reisinin oğlu olan Amr,
anne tarafından da şair Mühelhil’in torunuydu.
Annesinin uğradığı bir hakaret yüzünden
Hire hükümdarı Amr bin Hind’i
öldürdüğü (570) söylentisi çıkınca, kabilesiyle
birlikte yurdundan ayrılarak uzun süre
Arabistan’da dolaştı, savaşlara katıldı. Hire
hükümdan Münzir’e karşı yergiler yazdı.
Günümüze yaklaşık 250 beyiti kalan Amr,
Muallakatü’s-Seb’a (Yedi Askı) olarak bilinen
şiir derlemesindeki kasidesiyle tanınır.
Gerçekçi bir bakışla yazılan bu şiirde coşkulu
bir anlatım, eşsiz tasvirler görülür. Kasidenin
girişinde şaraba, sevgiliye övgüler
düzüldükten sonra, şairin katıldığı savaşlar
yiğitçe bir edayla anlatılır. Amr’ın, sonraki
Arap şairleri üzerinde önemli etkisi
olmuştur.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.