Amr bin As.. Camisi,

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Mısır’daki en eski
İslam yapısı. Ülkeyi fetheden Arap ordulanmn
komutanı Amr bin As tarafından
641’de, Arap ordugâhının kurulduğu yerde
yaptınlmıştır. Ordugâhın daha sonra gelişmesiyle
bugün Kahire’nin bir parçası olan
Fustat kenti- oluşmuştur.
Amr bin As Camisi, başlangıçta sıradan
bir yapıydı. Birçok kez yıkılıp yeniden
yapıldığı için ilk biçimini kestirmek olanaksızdır.
Emevûhalifesi Abdülaziz bin Mervan
698’de camiyi yıktırarak, büyük bir olasılıkla
özgün boyutlanria uygun biçimde yeniden
yaptırdı. 827’de Abbasiler boyutİannı
iki katma çıkararak camiyi yeniden inşa
ettiler: Fustat’m Haçlılar tarafından yakılmasından
sonra Selahaddin Eyyubi J.172’de
camiyi onarttı. Napoleon’un ordusu Kahire’ye
geldiğinde cami yıkılmaya terk edilmiş
durumdaydı. 19. yüzyılda sön kez yeniden
yapılan Amr bin As Camisi’nde farklı
dönemlere ait tasarım öğeleri ve bezemeler
bulunmaktadır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.