ampütasyon

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

vücudun herhangi bir bölümünün,
özellikle de kol ve bacakfann
tamamen ya da kısmen cerrahi yöntemlerle
kesilip alınması. Kol ya da bacaklarının biri4
yâ da her ikisi doğuştan eksik olan kişileı
için de doğuştan gelme (konjenital) ampütasyori
terimi kullanılır. Genellikle yaralanma,
enfçksiyori, tümör, şeker hastalığı ya
da biç organa yeterince kan gitmemesi gibi
durumlarda ampütasyona başvurulur; bazen
işlev görmeyen ya da aşın derecede
biçim bozukluğu olan kol ya da bacaklara
da ampütasyon uygulandığı olur. Kân kaybı
ve enfeksiyon, görülen yaralılarda şeker
hastalığına ya aa damar tıkanıklığına bağlı,
yayılma tehlikesi gösteren gangren olaylannda,
kötü huylu (habis) kemik ya da
yumuşak doku tümörleri olan kişilerde
ampütasyon hayat kurtanci bir önlem
olabilir.
Bugünün cerrahisi, ağır hasar görmüş organlann
ampütasyona başvurmadan tedavi
edilmesini olanaklı kılmıştır. II. Dünya
Savaşı sırasında, özellikle kan ve plâzma
kullanarak ağır yaralanmaların tedavisinde
kazanılan deneyimler, pek çok kişiyi kolsuz
ya da bacaksız kalmaktan kurtarmıştır.
Özellikle .bşıcak ampütasyonlarından sonra
takılan modern protezler de (yapay organlar)
hastanın sorunlarını bir ölçüde azaltmaktadır.
Kol ya da bacaklan doğuştan
eksik jolan kişilerde cerrahi onanm pek
gerekmediğinden daha çok yapay organlar
.kullanılır. Doğuştan gelme ampütrasyonlann
nedeni bilinmemekle birlikte, bu eksikliğin
kalıtımsal bir yapı bozukluğu olmadığı sanılmaktadır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.