Amphiktyonia

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

amphiktyonia (Yunanca amphıktyones:
“çevrede oturanlar”), Eski Yunan’da, dinsel
bir merkez çevresinde toplanan komşu
devletlerin kurduğu birliğe verilen ad.
En önemlileri, Delphoi Amphiktyonia’ydı
(Delphoi Birliği). Thermopylai yöresindeki
12 kabile tarafından kurulan birliğin merkezi,
önceleri Demeter, sonra da Delphoi’deki
Apollon Tapmağı’ydı. Üye devletler,
yılda iki kez toplanan konseye (pylaia) iki
tür temsilci gönderirlerdi: pylagorai ve hieromnemones.
Konsey toplantılarında, tapınakların
ve mal varlıklarının yönetimi düzenlenir,
hazine denetlenir ve Pytho yarışmaları
yönetilirdi. Birlik İÖ 4. yüzyılda
Delphoi(*) Tapmağı’m yeniden yaptırdı.
Birliğin dinsel temeller üzerinde kurulmuş
olmasına karşın, üye devletlerin birbirinin
kentlerini tahrip etmesini ve su yollarını
kapatmasını yasaklayan üyelik yemini ile
siyasal bir etkinliği de vardı. Hieromnemone’ler,
bu kuralları çiğneyenleri cezalandırabildikleri
gibi, onlara karşı kutsal savaş
açma yetkisine de sahiptiler. Öbür önemli
amphiktyonialar arasında Delos ve Arkaik
dönemde Saron Körfezi kıyısındaki devletlerin
oluşturduğu Kalaureia sayılabilir.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.