Ampere Yasası

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Ampere yasası, bir magnetik alan ile bu
alanı doğuran elektrik akımı ya da değişken
elektrik alanı arasındaki nicel bağıntıyı
tanımlayan yasa. Elektrik ile magnetizma
arasındaki temel bağıntılardan biri olan
Ampere yasası, 1825’e değin yaptığı çalışmalarla
elektromagnetizma kuramının temellerini
atmış olan Andre-Marie Ampere’
in anısına saygı için bu adla anılır. Magnetik
alan ile bu alanı doğuran elektrik akımı
arasındaki bağıntıyı belirten Biot-Savart
yasasınm(*) değişik bir anlatımı olan Ampere
yasası genellikle, “magnetik alanın
gelişigüzel seçilen bir yolun çevresindeki
çizgi integrali, bu yolun çevrelediği net
elektrik akımıyla orantılıdır” biçiminde ifade
edilir. James Clerk Maxwell hem yasanın
bu matematiksel tanımını yapmış, hem de
yasayı, elektrik akımı olmaksızın doğan
magnetik alanları da kapsayacak biçimde
genişletmiştir. Periyodik olarak yüklenip
boşaldıkça levhaları arasındaki elektrik alanı
değişen, ama elektrik yükü akışı olmayan
bir sığaçta levhalar arasında oluşan magnetik
alan, elektrik akımı olmaksızın doğan
alanlara örnektir. Maxwell boşlukta bile,
elektrik alanındaki değişikliklere eşlik
eden, değişken bir magnetik alanın var
olduğunu göstermiştir. Ampere yasasının
bütünü bu olayların tümünü tanımlar.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.