Amortisman

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Amortisman, sabit değer maliyetinin, sabit
değerin yararlı ömrüne sistematik bir biçimde
dağılması. Amortisman, kullanılma, eskime
ve dış etkilerle bozulma sonucunda
doğan değer kayıplarını, ayrıca aynı amaç
için kullanılabilecek daha etkili mal türlerinin
ortaya çıkmasından kaynaklanan yarar
kaybını kapsar.
Çeşitli amortisman hesaplama yöntemleri
vardır. Doğrusal amortisman yöntemi ile
azalan bakiyeler yöntemi en çok uygulananlardır.
Doğrusal amortisman yönteminde,
amortisman zamanın bir işlevi olarak
kabul edilir ve sabit değerin maliyet bedeli,
sabit değerin kullanılabileceği süre içinde
periyodik olarak eşit miktarda azaltılarak
yok edilir. Azalan bakiyeler yönteminde
amortisman, sabit değerin periyodik olarak
azalan muhasebe (defter) değerine sabit bir
oran uygulamasıyla hesaplanır. Bu yöntem,
sabit değerlerin kullanılma dönemlerinin ilk
yıllarında daha çok, son yıllarında ise daha
az amortisman ayrılması temeline dayanır.
Üretim miktanna, çalışma saatlerine, satış
miktarına, alınan siparişler tutarına göre
amortisman ayrılmasını öngören yöntemler
de geliştirilmiştir.
Türkiye’deki vergi hukuku mevzuatına
göre amortismana bağlı ekonomik değerlere
uygulanacak amortisman oranları, ilgili
kuruluşların da görüşleri alınarak Maliye
Bakanlığı’nca saptanır. Maliye Bakanlığı
amortisman oranlarını saptarken, bu değerlerin
(deneyime dayanan) ortalama ömürlerini
de göz önünde bulundurur. Belli iş
kolları için farklı amortisman oranlan saptanır.
İşletmeler, Vergi Usul Kanunu’na göre
belirlenen oranlan aşmamak koşuluyla,
amortismanları diledikleri oranlar üzerinden
hesaplayabilirler. Ama bir kez uygulamaya
başladıkları oranları, izleyen yıllarda
değiştiremezler. Olağanüstü amortisman
oranları da ilgililerin isteği üzerine Maliye
Bakanlığı tarafından “Fevkalade Ekonomik
ve Teknik Amortisman Nisbetleri” adı ile
saptanmaktadır. İşletmelerin böyle bir istekte
bulunabilmesi için amortismana bağlı
sabit değerlerin, ancak doğal afetler, yeni
icatlar ve zorunlu çalışma sonucunda işlevlerini
kısmen ya da bütünüyle kaybetmesi
gereklidir.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.