Amora

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Amora (İbranicede ve Arami dillerinde
“yorumcu, hatip, nakleden”), eskiden Filistin
(Taberiye, Seforis, Kaisareia ya da
Babil’deki (Nehardea, Sura, Pumbedita)
akademilerden birine bağlı olan Musevi
bilginlere verilen ad. Amora’lar, Musevilerin
sözlü şeriatını derleyen Mişna’nın toplu
yorumu ve açıklaması niteliğindeki Gemara’yı
yazdılar. Aynca Tosefta adı verilen
açıklayıcı notlan kaleme aldılar. Bu nedenle
amora’lar, Mişna’yı hazırlayan daha önceki
Musevi bilginlerin (tannaim) ardılları,
Mişna ve Gemara’dan oluşan Talmud’un da
yaratıcılan oldular. Yazılarında İbraniceyle
kanşık olarak çeşitli Arami lehçelerini kullanan
amora’lar IS y. 200’de, biri Kudüs’te
öbürü Babil’de olmak üzere iki ayrı grup
halinde, Gemara üzerinde çalışmaya başladılar.
Babilli amora’lar çalışmalarını Kudüslü
araora’lardan yüz yıl kadar sonra İS y.
500’de tamamladılar. Bu nedenle Talmud
Bavli (Babil Talmudu), Talmud Yeruşalmi’
den (Kudüs Talmudu) daha kapsamlı ve
yetkindir. Amora’ lara Kudüs’te haham
(rabbî), Babil’de ise rav ya da mar adı
verilirdi.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.