amfoterlik

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

amfoterlikEkran Alıntısı
Kimyada bir maddenin, hem asit, hem de baz çözelti­
lerle tepkimeye girebilme özelliği. Amfoter maddeler,
çözelti içinde bazlar karşısında hidrojen iyonları vere­
rek asit gibi ya da asitlerden hidrojen iyonları alarak baz
gibi davranırlar.
Bazı metal elementlerin oksitleri ya da hidroksitleri
amfoterdirler. Asitlerle tepkimeye girerek (baz işlevi
görürler) normal tuzlan oluştururlar; bazlarla tepkime­
ye girerek (asit işlevi görürler) içinde metal iyonunun
negatif yüklü karmaşık bir iyonla birleşmiş olduğu tuzla­
rı oluştururlar.
Amfoter tuzlara bir örnek disodyum asit fosfattır
(Na2HP04); Na+ iyonları vermek için çözünür ve geri­
de
HPO4-
kalır. Çözeltinin asitliğine (pH) bağlı olarak
iyonlar H+ ve P043′ olarak ayrılır ve asit işlevi görürler ya
da ek bir H+ iyonuyla birleşerek H2P04′ oluşturur, baz
işlevi görürler.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.