Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Amerikada Yüksek Mahkeme Kararları

Amerikada Yüksek Mahkeme KararlarıEkran Alıntısı

İlk ve Orta Dereceli Eğitim Yasası (ESEA), ABD tarihinde
eğitime yapılan en büyük federal müdahaleyi temsil et­
mekteydi. ESEA, federal yönetimi herkese eşit eğitim
fırsatı tanımaya zorladı. Bunu 19601ar boyunca eğitimi
desteklemek üzere girişilen büyük federal fonlar izledi.
■1978’de federal eğitim programlarının maliyeti 25 mil­
yar doları aşmıştı. 1981 ‘in Eğitimi Pekiştirme ve Geliştir­
me Yasası, 42 programı 7 program halinde birleştirerek
federal eğitim fonlarının büyük bir bölümünün dağıtım
biçimini değiştirdi.
Federal müdahale yürürlükteki yerel ve eyalet büt­
çelerini ne artırabilmiş ne de eğitim üzerinde doğrudan
bir denetim kurabilmiştir. Yaklaşık 40 temsilcilik arasın­
da dağılmış pekçok program bulunmasına karşın, ABD
Eğitim Bakanlığı bunun başlıca temsilcisidir.
Yüksek mahkeme kararları.
1960’larda, 1970lerde ve
1980’lerde ABD Yüksek Mahkemesi öğrenci hakları,
okulun finansmanı ve eğitime giriş alanlarında örnek
oluşturacak büyük kararlar verdi.
Des Möines Bağımsız
Halk Bölge Okuiu’nun Tinker’e karşı açtığı davada
(1969), devlet okulu öğrenci ve öğretmenlerinin söz ve
konuşma özgürlüklerinin anayasal haklan olduğu ve kı-
sıtlanamayacağı yönünde karar verdi.
Gross’un Lo-

pez’e karşı açtığı davada
(1975), okuldan geçici tard ve
ihraç gibi durumlarda öğrencilere haklan gereğince sı­
navlara girme hakkı tan id i..
İngraham’m VVright’a karşı
açtığı davada
(1977) mahkeme, anayasanın zalimce ve
olağandışı cezalandırmayı yasaklayan maddesinin da­
yak gibi bedensel cezayı yasaklayamayacağı kararına
vardı.
San Antonio Bağımsız Bölge Okuiu’nun Rodrigu-
ez’e karşı açtığı davada
(1973),okul finans reformunun
anayasal bir sorun değil, eyalet yasa koyucuları tarafın­
dan çözülecek bir konu olduğu belirtildi.
Mueller’in Ai­
len’e karşı açtığı davada
(1983), bir Minnesota yasasın­
dan yararlanarak, kamu ve özel eğitim giderlerinin ver­
giden düşülebileceğini karara bağladı.
Brovvn’ın Tope-
ra (Kansas) Eğitim Kurulu’na karşı açtığı davada
(1954),
öğrencilerin ırk dolayısıyla ayrımını reddeden mahke­
me, ayrı okulların doğal olarak eşit olmadıklarına karar
verdi. Bu, ırk ayrımının doğrudan kaldırılmasına yönelik
bir dizi kararın ilkiydi.
Kaliforniya Üniversitesi’nin Bar

ke’e karşı açtığı davada
(1978), mahkeme bazı grupla­
rın eğitimi desteklemek amacıyla okula alınmasını
onayladı, ama bunlar için grup kotalarının kullanımını
yasakladı.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.