Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Amerikada Futbol

Amerikada FutbolEkran Alıntısı

Oyun bir başlangıç vuruşuyla başlar; takımlardan bi- rı” döneminde topu 10 yarda ilerletmeyi başaramazsa,
rinin bir üyesi, yerdeki topa ayakla vurur. Başlangıç vu- top karşı takıma geçer. Çoğunlukla kendi bölgesinde sı-
ruşunu hangi takımın yapacağı, oyunun başında yapı- kışıp kalan ve 10 yarda aşmak için çok az şansı olan ta­
lan yazı-tura atışıyla saptanır. Daha sonraki oyunlaray- kim, rakibi kendi bölgesinde daha da geriletmek için to­
sa, bir merkez (center) oyuncusunun, takımının topu pu degajla ya da ayak vuruşuyla rakibin alanının derin-
ilerlettiği ve dizilme çizgisi denen noktada, topu bacak- liklerine gönderir. Ancak savunma, oyunun herhangi
larının arasından geriye geçirerek beklerden birine ver- bir noktasında bir pası keserek ya da topla koşan oyun-
mesiyle başlanır. Topla koşan oyuncuyu tutmak, savur- cunun elinden düşürdüğü topu kaparak, topa sahip
mak,gövdeyle engeİIeyipyere düşürmek,oyun alanının olabilir. Genelde, Amerikan futbolu takımlarının hem

Ekran Alıntısı

romanlarının yanı sıra oyunları ve denemeleri de, bü­
yük etki uyandırmıştır. Ayrıca, ABD siyahlarının konu­
muyla ilgili araştırması
The Fire Next Time
(Gelecek
Kez Ateş, 1963), Beyaz Amerika’yı elektrik çarpmış gibi
sarsmıştır.
Baldwin’in yapıtları, devrimci 60’Iı yıllarda Malcolm
X ve Martin Luther Kingjr/ın öldürülmelerinden önce,
söylev sanatına ve siyasal edebiyata güç, sıcaklık ve sa­
natsal zenginliğin çarpıcı bileşimini getirmiştir. Korku
oyunları ve makalelerinde siyah yazarların öğretici gö­
revinin altını çizen LeRoi Jones’sa(daha sonra İmamu
Amiri Baraka adını aldı),yeni siyah ulus bilincini yansıt­
mıştır. Çok yetenekli bir yazar olan Jones, Howard Üni­
versitesindeki öğrenimi yarıda bırakarak, orta sınıf ay­
dını konumundan siyasal eylemciliğe geçmiştir. Edebi­
yat yapıtları, çağdaşı, Siyah Panterler yöneticilerinden
Eldrige Cleaver’ın özyaşamöyküsünden yararlanan
Soul on
/ce’ta (Buzdaki Ruh, 1968) ve siyahların cezaevi
deneyimlerini anlattığı sonraki şiirlerindeki ruhla örtü-
şür.
Siyahların tarihsel deneyimlerine karşı, hem siyah,
hem de beyaz kitlelerde büyüyen ilgi, televizyon dizi­
leri için ( 1977-1979) büyük bir izleyici potansiyeli oluş­
turmuştur. Alex Haley, Afrikalı bir köle ailenin öyküsü­
nü Afrika’daki köklerine kadar işlediği
Kökleri
Roots) di­
zisiyle büyük ün kazanmıştır. Siyah yazarların kaleme
aldığı oyunların artması (bunlar arasında en önde gelen,
August Wilson’un oyunlarıdır) siyah Amerikalıların ya­
şamını izleyicilerin gözleri önüne sermiştir. Toni Morri­
son, Maya Angelou ve Alice Walker ile popüler şair
Nikki Giovanni’nın yapıtlarında, özyaşamöyküsel ge­
reçlerin simgesel biçimde kullanılması ağır basar.Öteki
önemli romancılar arasında Ernest J. Gaines, İshmael
Reed ve Gloria Naylor (The Women of Brewster Pla­
ce [Brewsterli Kadın], 1982) sayılabilir. Amerika kıtası
dışındaysa Jamaica Kincaid, doğum yeri olan Antif ada­
larında geçen hoş çocukluğunu işlerken
(Lucky,
1990),
John Edgar Wideman, siyahların kent gettolarındaki ya­
şamının acı öğelerini, yürek paralayıcı bir romana dö­
nüştürmüştür:
Philadelphia Fire
(Philadelphia Ateşi,
1990).

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.