Amerika Birleşik Devletleri (tarih)

ABD’nin gelişmesine pek çok kişi katkıda bulunmuş bu da dev boyutlu ulus, Yeni Dünya’da kurulan küçük İngiliz sömürgelerinin birleşmesinden doğmuştur. Kuzey Amerika yarı kıtasının ilk halkı, suları çekilen Bering boğazı aracılığıyla kuzeydoğu Asya’dan gelenlerdi. Bunlar İ.Ö. 8000’de (belki de çok daha önceleri) Kuzey Amerika’da yerleşme yerleri kurdular. Soylarından gelen, İ.S. 1500’e doğru Rio Grande’nin kuzey alanlarında yaşayan Kızılderililer, birbirinden ayrı çeşitli uygarlıklar geliştirmişlerdi. Kayalık Dağlar’dan Atlas okyanusuna doğu yönünde uzanan geniş bölge nispeten daha az nüfusluydu. Buralarda yaşayan kabilelerin ekonomisi genel olarak avcılığa, toplamacılığa, balıkçılığa ve çiftçiliğe dayanmaktaydı. X. ve XI. ¡yy’larda Kuzey Amerika yarı kıtasına ula­ şan Vikingler de, yerleştiler. Ancak Kristof Kolomb’un ilk yolculuğu (1492-1493) daha kalıcı bir önem taşı­ maktaydı: Kolomb, Batı yarıkürenin büyük Avrupa ke­ şifleri dönemini başlattı. Çeşitli Avrupa devletleri (İspanya, Fransa, İngiltere, Hollanda ve Portekiz başta) ve bunların ticaret şirketleri, bu dönemi izleyen bir buçuk yüzyıl boyunca Yeni Dünya’yı keşfetmek için keşif heyetleri gönderdiler. İspanyollar, yerleşme merkezlerini Rio Grande’nin güneyinde yoğunlaştırmalarına karşın, Florida, Meksika ve Mississippi ırmağının batısındaki bölge dahil, geniş alanlarda hak iddia ettiler. Fransızlar, günümüzde “Kanada” diye adlandırılan alanın büyük bir bölümünü keşfederek birkaç yerleşme merkezi kurdular. Bu arada, ABD’nin ilerdeki gelişmesi için en büyük önemi taşıyan, hiç kuşkusuz, Atlas okyanusu boyunca uzanan bölgelere İngilizlerin yerleşmeleri oldu

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.