Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Amerika Birleşik Devletleri Eğitim

Amerika Birleşik Devletleri Ekran Alıntısı
(eğitim)
ABD’de parasız eğitim, yılda 170 milyar dolardan fazla
harcanarak 83 000’i aşkın ilk ve orta dereceli okulda
verilmektedir. 3 500’den çok özel ve devlet koleji ile
üniversite vardır. Bu okullara 80 milyar dolardan çok
para harcanmaktadır. Ayrıca özel okullar, okul öncesi
eğitim programları, yetişkinler için eğitim programları,
federal Kızılderili okulları ve dış ülkelerde federal askerî
üslerdeki okullar, ABD’nin eğitim sistemini tamamla­
yan kurumlardır. Düzenli yatısız okul öğrencilerinin
yaklaşık % 88’i ve yükseköğrenim gören öğrencilerin
% 80’i devlet kuruluşlarında kayıtlıdır.
TEMEL İSTATİSTİKLER
Kayıtlar.
XX. yy. başlarında kayıtların düşük olmasına
karşın, 1980’lerde 5-13 yaş arasında olanların aşağı yu­
karı tümü ve 5-17 yaş arasında olanların % 90’ından
çoğu okullarakayıtlarını yaptırmışlardır. Ortaokuldiplo-
ması alan 17 yaşındakilerin oranı 1901 ‘deki % 7’den,
1981-1988’de % 74’e çıkmıştır.
1971 ile 1984 arasında devlet okullarına kayıt olanla­
rın sayısı 7 milyon öğrenci olmuştur. 1985’te
başlayan ilkokul kayıtlarındaki ağır tırmanışın, yüzyılın
geriye kalan bölümünde de sürmesi beklenmektedir.
Okula kayıt olmalarda görülen önemli değişiklikler,
nüfus artışındaki bölgesel farklılıklardan da doğmakta­
dır. Büyük nüfus patlamasının olduğu başlıca alanlar
güney ve batı eyaletleridir. Kentleşmiş kuzeydoğu eya­
letleri ve iç eyaletlerdeyse, nüfus giderek azalmaktadır.
Arizona’daki ilk ve orta dereceli okul öğrencilerinin üç­
te birinden çoğu Phoenix’tedir ve yaklaşık 1 milyon öğ-.
renciyle NewYorkCity okul sistemi, Kaliforniya ve Tex ­
as dışında, Mississippi’nin batısında bulunan her eya-
letinkinden daha büyüktür.
Maliyet.
1987-1988’de devlet okullarının maliyeti, %
6’sı federal kaynaklardan, % 50’si eyalet kaynakların­
dan, % 44’ü yerel kaynaklardan, 172 milyar dolardı.
Öğrenci başına 1987-1988 harcamaları 4 200 dolar ka­
dar tutuyordu. Bu harcamalar en düşük maliyet olan 2
454 (Utah) ve 2 548 dolar (Mississippi) ile en yükseği 7
151 dolar (New York) ve 7 971 dolar (Alaska) arasında
değişmekteydi.
YEREL OTORİTE
Okul bölgeleri.
ABD’de yaklaşık 15 300 devlet okulu
bölgesi bulunmaktadır. Bu bölgelerin % 50’sinden ço­
ğu 1 000 öğrenciden daha azını kayıtlarına i geçirir. İl­
kokul bölgeleri ve ortaokul bölgeleri farklıdır ve hiçbiri
siyasal sınırlamalara bağımlı değildir.
Yetkilerin ve sorumlulukların tarihi.
Amerikan kamu
eğitimi yerel bir çaba olarak XVIII. yy. sonlarında başla­
dı. Yurttaşlar toprağı temizlemek, okullar inşa etmek,
öğretmenler tutmak, para toplamak ve bu etkinliklere
kimin başkanlık edeceğine karar vermek için inisiyatifi
ellerine aldılar. XIX. yy. sonlarında okulların temel yapı­
sı tüm öğrenciler için sıradan bir basit eğitimden, bu
genç kişileri çeşitli toplumsal görevlere hazırlamaya yö­
nelik bir düzeye kaydı. 1860’lardan başlayarak profes­
yonel olarak eğitilmiş öğretmenler ve yöneticiler ortaya
çıktılar.
Bu dönem içinde okullar giderek laikleşti. Okul
lara zorunlu olarak devam etme yasaları 1920’ler-
den önce yaygınlaştı. Günümüzde okul kurulu yetkili­
lerinin okul müdürlerini işe alma ve onları görevleri ba­
şında eleştirme, okul programlarını saptama, yönetsel
hareketlen ve önerileri onaylama gücü vardır. Bazı bü­
yük bölgelerde yerel danışma kurulları, resmî bir yetki­
leri bulunmadığı halde, öğretmenlerin, müdürlerin ve
ders kitaplarının seçimini etkilemektedirler.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.