Amasya Görüşmesi

Amasya Görüşmesi
Kurtuluş Savaşı’nda Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti temsilcileri ile İstanbul Hükümeti temsilcileri arasında Amasya’da gerçekleştirilen görüşmeye
verilen ad. 20 Ekim 1919’da başlayan, Amasya Mülakatı da denen, Mustafa Kemal, Rauf Bey ve Bekir Sami Bey ile İstanbul Hükümeti adına Bahriye Nazırı Salih Paşa’nın katıldıkları, 3 gün süren görüşmede, 5’i açık 4’ü gizli 9 karar alındı. Açık kararlar vatanın bütünlük ve bağımsızlığının korunmasını, Müslüman olmayanlara ülkenin siyasal ve toplumsal düzenini bozacak ayrıcalıklar tanınmamasını, Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti’nin İstanbul’da toplanmasının sakıncalı olacağını içeriyordu. Gizli kararlara göreyse, İstanbul hükümeti Yunanlıların İzmir’i boşaltmaları için girişimlerde bulunacak, gerektiğinde halka mitingler yaptırılması için gizli talimat verilecek, zararlı dernekler denetim altına alınacak, hükümet zararlı yayınların yasaklanmasına çalışacaktı. Amasya Görüşmesi sonunda Salih Paşa, Meclisi Mebusan’ın Anadolu’da toplanmasıyla ilgili madde dışındaki maddelerin hükümet tarafından kabul edileceği konusunda güvence vermişse de İstanbul hükümeti buna uymamış,(dolayısıyla görüşme, uzun dönemde uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.