AM ANO S DAĞLARI

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Akdeniz bölgesinir doğusunda, Dış Toroslar’ın güneybatıya doğrı uzantısı olan sıradağlar. Kahramanmaraş yakı nındaki Ahır dağının güneyinden başlayarak İs kenderun Körfezinin doğusundaki Hızır Burnum kadar devâm eder. Uzunluğu 175 km olup yakla şık olarak 4000 kilometrekare yer kaplar. Bu dağ lara Gâvur Dağları, Elma Dağı, Amanus Dağı Kızıldağ, Nur Dağları gibi isimler verilmişse de 1941 yılında toplanan Coğrafya Kongresi “Ama nos Dağları” adı verilmesini uygun görmüştür. Amanos Dağları, 1500-2200 m yükseklikt dik yamaçlı sıradağlar hâlinde uzanırlar. En yük sek noktası Düldül dağıdır (2600 m). Yalnız etrâ fındaki bölgelerle arasında elverişli geçitler vardu Bu geçitlerin çoğu akarsuların arâziyi aşındırdığ bel ve boyun yerlerindedir. Bunlar târihi çağlard önemli geçitler olmuştur. Bunların en önemliler; Toprakkale-İskenderun demiryolunun geçtiği, Df râ olarak da bilinen “Amanos Geçidi” ve İsken derun’un kuzeyindeki “Sakaltutan” geçididir. Bur lardan başka, Bahçe ile Kaypak arasındaki geçit v İskenderun’u Irak’a bağlayan yolun geçtiği Be) lân geçidi önemli geçitlerdendir. Amanos Dağlarının her tarafında Akdeniz il limi hâkimdir. Yaz aylarında yüksek yerler seri olur. Ortalama yağış 1000 milimetrenin üstünd olup, yükseklere çıkıldıkça mikdâr artar. Yağışı en bol olduğu mevsimler kış ve ilkbahardır. Biti örtüsü bakımından zengindir. Dağın batı yamaı larında 9Ö0 metreye kadar olan bölümde sık mi kilere rastlanır. Daha yükseklerde ise çok zeng ormanlar vardır. Amanos Dağlan, orman ve mâden bakımınd; çok zengindir: Pek fazla yabânî zeytin ağaçla vardır. Dağın etekleri ile yüksek yerlerdeki dü lüklerde verimli topraklar bulunur. Bölge hal kerestecilik, kömür işletmeciliği, odunculuk, ba, cılık ve hayvan yetiştiriciliği ile uğraşır. Yaz aylarında İskenderun, Mersin ile çevre çok sıcak olur. Amanos dağlarının eteklerindi yükseklere çıkıldıkça hava serinler. Havası seri suyu çok güzel olan yüksek yerlerdeki yaylala yazın halk akm eder. Son senelerde buralarda pe çok turistik tesis yapılmıştır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.