ALVARLI MUHAMMED L Ü TF İ EFEN Dİ

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Erzurum’da yetişen din adamlarından. İsmi, Muhammed Lütfî olup, babası Hoca Hüseyin Efendidir. Alvar İmamı veya Efe Hazretleri diye meşhûr olmuştur. 1868 (H.1285) senesinde Erzurum’un Hasankale (Pasinler) ilçesinin Kındığı köyünde doğdu. 1956 (H.1375) senesinde Erzurum’da vefât etti. İlk tahsîlini babası Hoca Hüseyin Efendiden gördü. Daha sonra Erzurum’a giderek tanınmış bâzı âlimlerin derslerini tâkib etti. 1891 senesinde Hasankale’nin Sivaslı Câmiine imâm tâyin edildi. Aynı sene içinde Bitlis’e giderek tasavvuf ehlinden Muhammed Pîr-i Küfrevî’ye intisâb etti. Hasankale’ye dönerek bir müddet vazîfesine devâm etti. Daha sonra Erzurum’un Dinarkum köyüne giderek imamlık yaptı. Rusların Erzurum ve çevresini işgâle başlamaları üzerine Şubat 1916’da babasıyla birlikte Erzurum’a geldi. Rus istilâsı süresince Tercan’ın Yavi köyünde imamlık yaptı. Rusların çekilmeye başlamaları ve Ermenilerin katliâma girişmeleri üzerine Yavi ve komşu köylerden topladığı altmış kişilik bir kuvvetle Erme- nilere karşı koydu. Oyuklu köyü yakınlarında Rus- lara âit bir silâh deposunu ele geçirdi. Daha sonra Türk ordusuna katılarak 12 Mart 1918 günü orduyla birlikte Erzurum’a girdi. Aynı gün babası şehîd düştü. Erzurum’un kurtuluşundan sonra tekrar Hasankale’ye dönen Muhammed Lütfî Efendi, Hasankale’ye bağlı Alvar köyü halkının isteği üzerine oraya yerleşti. Halk arasında “Alvar İmâmı” ve “Efe hazretleri” ünvânlarıyla tanındı. 1939
senesine kadar bu köyde kalıp insanlara İslâm dîninin emir ve yasaklarını anlattı. Bu seneden sonra Erzurum’a giderek bölge halkının irşâdı ile meşgûl oldu. 12 Mart 1956 (H.1375) senesinde vefât etti. Cenâzesi Alvar köyüne götürülerek oraya defnedildi. Arapça, Farsça ve Türkçe şiirler yazan Al- varlı Muhammed Lütfî Efendinin şiirleri ölümünden sonra oğlu Seyfeddîn Mazlumoğlu tarafından derlenerek Hulâsatü’l-Hakâyık adıyla neşredilmiştir. Bu dîvânda çeşitli nazım şekilleriyle söylenen yedi yüzü aşkın şiir vardır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.