ALUCRA

ALUCRA ile ilgili aramalar,
alucra köyleri,
çamoluk,
alucra horon,
alucra turan bulutçu meslek yüksekokulu,
alucra aktepe köyü,
alucra devlet hastanesi,
alucra myo,
alucra vakfı,

ALUCRA, Giresun ilinde ilçe. — 38 467
Altın Portakal, Bk. Antalya Sanat Şen- nüf., 73 köy. İlçe merkezi 8 823 nüf. (1980).
liği (ULUSLARARASI).

Tarih

Alucra’nın yerleşim tarihi Hititlere kadar uzanmaktadır. İskitler, Kimmerler, Medler, Persler, Romalılar ve Bizanslılar (Romalılar- Rumlar) bölgede sırasıyla hakimiyet kurmuşlardır.

MS 391 yılında Alucra Orta Asya’dan gelen Kıpçak ve Peçenek Türklerinin istilasına uğramış, bölge 60 yıl kadar Türklerinyönetiminde kalmıştır.8. yüzyılda ise Maveraünnehirden gelen Oğuzlar, Türkmenler; Çamoluk, Çakmak ve Koman bölgelerine yerleşmişlerdir.

1071 Malazgirt Muharebesi’nden sonra Alucra ve çevresi Türkmen beyi Kuşluhan bey tarafından fethedilmiş, Merkezi Trabzon’da bulunan Danişmendliler Beyliği’nin idaresine verilmiştir.[kaynak belirtilmeli] Bölge Bizans ve Mengücekliler arasında bu dönemlerde birkaç kez el değiştirmiştir.

Osman Oğulları Anadolu birliğini kurunca, Alucra da bu beyliğe katılmış oldu. Bir dönem Türkmen Uzun Hasan önderliğindeAkkoyunlular Alucra’yı kendi topraklarına kattılar. Ancak Fatih Sultan Mehmed bu bölgeye sefer düzenleyerek geri aldı. Otlukbeli Muharebesi’nden sonra da Alucra bölgesi tamamen Osmanlı İdaresinde kalmış oldu. Aluç ağacının çok olması dolayısıyla bu dönemde ismini aldığı sanılmaktadır. Başka bir rivayete göre de Fatih Sultan Mehmed, Şebinkarahisar’da iken elini Alucra ya uzatarak “el-ücrâ” (ücra yer) diye söylediği rivayet edilir.

Anadolu’da çıkan Celali İsyanları’ndan Alucra da etkilenmiştir. Bu bölgedeki isyancı Türkmenler Kuyucu Murat Paşa tarafından sindirilmiştir. Bağırsak Deresi ismi karınları yarılarak suya atılanlar dolayısıyla verilmiştir.

I. Dünya Savaşı’nda Alucra’da bir cephe oluşturulmuş, cephe komutanı Mareşal Mustafa Fevzi Çakmak karargahını bugünkü Fevzi Çakmak ile Yeşilyurt köyleri bölgesinde kurmuştur. Yeşilyurt köyü Gurbababa Dağı civarında şehitlik mevcuttur.

İdari tarihçesi

1876 yılına kadar Mindeval ve Kuvata adında iki nahiyesiyle idare edilen Alucra, bu tarihten sonra Şebinkarahisar Mutasarrıf’lığına bağlı bir ilçe olmuştur. İlçe merkezi, Karabörk, Kemallı, Koman köyleri arasında zaman zaman yer değiştirdikten sonra, şimdiki yerine yerleşmiştir.

1933 yılında Şebinkarahisarın da ilçe olmasıyla Alucra, Giresun İline bağlı bir ilçe olmuştur.

İklim

Alucra yöresinin iklimi, Karadeniz ikliminin aksine kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları sıcak ve kuraktır. Karların erimesi nisan ayının ortalarına kadar sarkıp, bahar yağışları da hazirana kadar uzamaktadır. İlkbaharda karların erimesi ve yağmurların başlamasına paralel olarak akarsuların debisi artış gösterir. Bu mevsimde debisi en yüksek akarsu Bağırsak deresi olduğu görülür.

İnce Dere, suyunun tamamına yakınını Gavur Dağları’ındaki karların erimesinden alır. Yaz kuraklıından dolayı yazın (Ağustos) tamamıyla kurur.

Bağırsak Deresi de, yazın beslenemediği için kuruma noktasına gelir.

Moran Deresi ise,Bağırsak ve İnce Dere’ye nazaran rejimi daha düzenli olup yazın da sularını akıtmaya devam eder.

 • Yılık yağış miktarı : 560 mm³
 • Ortalama sıcaklık : 18º
 • Otalama soğukluk: -1º”9

Görüldüğü gibi, akarsuların debisi ve yıllık yağış miktarına bakıldığında genel olarak düzensiz bir rejim görülür. Bu haliyle Alucra’nın iklimi Karadeniz ikliminden çok, Karasal iklimdir.

Bitki örtüsü ve ormanlar

Alucra yöresi, bitki örtüsü bakımından yayla iklimi özelliğini taşır. Dağların kuzey yamaçları ağaçlarla kaplı iken, güney yamaçları daha sade görünüşlüdür. Yörenin karakteristik bitki örtüsü, ormanlar ve geniş otlaklardır. Ormanlık alanlar; merekeze yakın yerlerde çam ağaçları şeklinde olurken, Zilovacık’ı gibi daha yüksek yerlerde, yerini köknar ağaçlarına bırakır. Muhtelif yerlerde hiçbir ticari değeri olmayan fındık da yetişir. İlçe merkezindeki başlıca ağaç cinsi kavak (selvi) ağacıdır. Bölgenin en önemli ormanları Tohumluk, Zilovacık, Çalgan, Boyluca ve Aralıktepe ormanlarıdır.Yayla düzlüklerinde geniş otlaklar uzanır. Gavur Dağları eteklerindeki otlaklar, büyükbaş hayvancılık için önem arzeder. Ekili tarımda en fazla, tahıl yer alır. Başlıca sebebi, yağış azlığı ve yaz kuraklığıdır. Bunda, yörenin tabii su kaynakları bakımından çok yetersiz olması da etkendir. Sulanabilir alanlarda patates, fasulye, şeker pancarı, kara lahana tarımı yapılmaktadır. Meyvecilik hemen hemen hiç yoktur.

1

Yaylacılık

İlçede yaylacılık Son derece gelişmiş bir haldedir. Eskiden bölge halkı hayvan otlatmak için yaylaya göç etmekte iken son yıllarda, Temiz dağ havası alarak dinlenmek ve çeşitli yayla şenliklerine katılarak eğlenmek için yaylaya çıkılmaktadır. Yöre halkının çıktığı yaylalarda yaz aylarında çeşitli festivaller ve şenlikler düzenlenmektedir.

Turistik yerler

 • Seyd-i Bekir Türbesi :Doludere Köyü’ nde bulunmaktadir.
 • Sarı Dede Türbesi : İlçe merkezindeki Babapınar mahallesinde bulunmaktadır.
 • Mayıs Deresi (Hayran Kaplıcaları): Aktepe köyü belençayır mahallesinde bulunmaktadır.
 • Arda Boğazı: Arda köyü dönemecindedir.
 • Kamışlı Gözesi: Kamışlı mahallesindedir.
 • Çayır Göze: Karaağaç mahallesindedir.
 • Seyyid Mahmud Çağırgan Veli Türbesi: Boyluca köyü içinde yer almaktadır.
 • Seyyid Çağırgan İsmail Hakkı Veli Türbesi: Fevzi Çakmak köyü içinde yer almaktadır.
 • Seyyid Çağırgan Yakup Gülami Türbesi: Gürbulak köyü içinde yer almaktadır.

Eğitim

Giresun Üniversitesi Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu, Laboratuvar ve Veteriner Sağlık, Bankacılık ve Sigortacılık, Maliye, Halkla İlişkiler, Medya İletişim, Büro Yönetimi ve Yönetici Sekreterliği, İşletme, Muhasebe, Bankacılık ve Sigortacılık (iö), Maliye (iö), Halkla İlişkiler(iö), Medya İletişim (iö), Büro Yönetimi ve Yönetici Sekreterliği(iö), olmak üzere 13 program bulunmaktadır.

3150 metrekarelik kullanım alanı bulunan 4 katlı yüksekokul binasında 17 derslik, 19 bilgisayarlı ve 25 bilgisayarlı iki adet bilgisayar laboratuvarı, Bilgisayar laboratuvarları internet erişimine sahiptir. 2500 kitap kapasitesine sahip kütüphane 30 kişilik histoloji laboratuvarı anatomi laboratuvarı, 2 kamera 2 profesyonel fotoğraf makinası 2 kurgulama bilgisayarı bir adet sütudyo içeren medya atölyesive 250 m² kullanım alanı bulunan öğrenci kantini bulunmaktadır. 1 adet 80 m² salonu 150 m² 300 kişilik yemekhaneye sahiptir.

Kredi yurtlar kurumuna ait 250 yatak kapasiteli erkek öğrenci 250 yatak kapasiteli kız öğrenci yudu bulunmaktadır.

Mahalleler

İlçe merkezine bağlı 6 mahalle bulunmaktadır. Bunlar:

 1. Babapınar Mahallesi
 2. Karaağaç Mahallesi
 3. Kemallı Mahallesi
 4. Mesudiye Mahallesi
 5. Topçam Mahallesi
 6. Yunus Emre Mahallesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.