ALTIN PORTAKAL FİLM ŞENLİĞİ

ALTIN PORTAKAL FİLM ŞENLİĞİ

ALTIN PORTAKAL FİLM ŞENLİĞİ (Antalya); Alm. Film Festival für goldene Orange, Fr. Festival de film de l’orange d’or, İng. The Golden Orange Film Festival, Türk sinemasmm en iyi filmlerinin yarıştığı, en uzun ömürlü film şenliği. Antalya Belediyesi tarafmdan organize edilir. Şenlik, ilk defâ 1964 yılında yapıldı. O târihte değişik sanat faâliyetlerinin yer aldığı bir şenlikti. 1967’den sonra yapılan şenliklerde film yarışmalan ve değerlendirmeleri ön safhaya geçti. Altm Portakal Film Şenliği 1976’dan sonra uluslararası bir özellik kazandırılmak istendiyse de, düzenleme ak-saklıklan yüzünden bu karardan iki yıl sonra vazgeçildi.

Altın Portakal Film Şenliği, 1979 yılında sansür kurulunun yanşmaya katılan bâzı filmleri yasaklayıp, bâzılarını makaslaması üzerine film yapımcılarının hepsi şenliği boykot etti. Sâdece kısa metrajlı film yarışmalan yapılabildi. 1980’de ise

12 Eylül askerî müdâhalesinin olması ve bütün yurtta sıkıyönetimin uygulanması üzerine şenlik iptal edildi.

Altın Portakal Film Şenliği 1979 ve 1980 yılları hariç, 1964 yılından günümüze kadar her yıl yapılmıştır.

Yanşmanın mükâfatı olan Altın Portakal; en iyi üç filmle, en iyi yönetmen, senaryo yazan, görüntü yönetmeni, film müziği bestecisi, erkek ve kadın oyuncu, yardımcı erkek ve kadın oyuncular ile stüdyoya verilmektedir. Mükâfât, elinde portakal tutan Aphrodite, küçük heykel biçimindedir. Şenlikte ayrıca para mükâfâtlan da dağıtılmaktadır.

Yıllar îtibâriyle bu şenlikte ödül alan en iyi film, yönetmen, kadm ve erkek ojmncular şunlardu::
Gurbet Kuşları (Halit Refiğ)

Halit Refiğ Türkan Şoray İzzet Günay

Yeni Rehber Ansiklopedisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.