Althusser, Louis

Althusser, Louis
Fransız filozofu (Birmandreis, Cezayir 1918-Paris 1990). Felsefe öğrenimi gören Louis Althusser, İkinci Dünya Savaşı sırasında Komünist Partisi’ne girerek, partinin ideolojisine yenilikler getirmeye çalıştı. Marks’ın gençlik yapıtlarının Hegel etkisiyle yazıldığını, gerçek marksçılığın Kapital ile başladığını, marksçılık ile arasında tam bir kopuş olduğunu öne sürdü. 1980’e kadar Ecole Normale Superieur’de ders verip, geçirdiği bir sinir bunalımı sonucu eşini boğarak öldürdü (1980) ve akıl hastanesine kapatıldı. 1984’te hastaneden çıkıp, bir bakımevinde öldü.Althusser’in temel düşüncesi şu soruya dayanır: Marx’in Feuerbach üstüne yazdığı savlara (özellikle, “filozoflar dünyayı çeşitli biçimlerde yorumladılar; oysa önemli olan dünyayı değiştirmektir” diyen XI. sav) göre felsefe nedir? Althusser, birinci aşamada, uygulama kavramını temel almıştır: Vurgulama, belirli bir hammaddenin belirli bir ürüne dönüştürülme sürecidir. Ancak belirli üretim araçları ve çalışma, bu dönüştürme eylemini gerçekleştirebilir. Filozof, toplumsal uygulama alanındaysa, özgül bir öğe, yani kuramsal uygulama üstünde durmuş, kısacası, felsefeyi bir “kuramsal uygulama kuramı” olarak tanımlamıştır. Daha sonraları Lenin ve Felsefe ve John Lewis’e Yanıt (1973) adlı denemelerinde bir özeleştiriye yönelerek, bilgi kuramı kesintisini felsefe devri- miyle özdeş tutmaktan vazgeçmiş, marksçılığın yeni bir eylem (praksis) felsefesi önermediğini, felsefeden yeni bir uygulama geliştirdiğini öne sürmüş, bu aşamada, felsefenin görevinin, “kuramsal alan içinde, bilimsel alan ile ideolojik alan arasındaki sınırı belirlemek” olduğunu savunmuştur; bu açıdan, felsefe, “kuram içi bir sınıf çatışmasıdır”. Başlıca yapıtları: PourMarx (Marx İçin, 1965), Lire le Capital (Kapital Nasıl Okunur, 1965], Felsefe ve Bilim Adamlarının Kendiliğinden Felsefesi (Philosophie et Philosophie Spontanée des savants, 1967), Lenin ve Felsefe (Lénine et la Philosophie, 1963-1969), Marx et Lénine Devant Hegel (Hegel Karşısında Marx ve Lenin, 1972).

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.