Alman ve Avusturya Müziği

Orta Avrupa’nın Almanca konuşulan ülkelerinde yaşayan besteciler Ortaçağ’dan XX. yy’ın ortalarına dek,Batı sanatı müzik uygarlığının omurgası sayılan zengin ve çeşitli bir müzik üretmişlerdir. Açıkçası, diğer besteciler de önemli ve kendine özgü besteler yapmışlar ve Alman üslubunu etkilemişlerdir. Örneğin İtalya – müzik etkinliğinin önemli bir merkezi olarak etkisini Ortaçağın sonundan, XVIII.yy’ın sonlarına dek sürdürmüştür- sadece opera alanında değil, enstrümantal sonatlar, Johann Sebastian Bach (solda) barok dönemin en büyük Alman bestecilerinden biriydi; ne var ki dehası ancak ölümünden sonra anlaşılabildi. Wotfgang Amadeus Mozart (ortada) ve Ludwig van Beethoven’se (sağda), sağlıklarında ,üne kavuştular. Alman telsi tüylü puanteri gerek biçim, gerek yetenekleri bakımından alman kısatüylü puanterine benzer. Her türlü avda kullanılabilir. İki katlı postu dikenli; yırtıcı çalılara karşı ek bir koruma sağlar. 274 ALMAN VE AVUSTURYA MÜZİĞİ konçertolar ve vokal şarkılar alanında da hatırı sayılır bir merkez olmuştur. Fransızlar, bu İtalyan biçimlerin bazı­ larını kullanmışlar, bunlara saraya özgü bir şıklık vererek yerel motiflerle süslemişler ve Fransa’ya özgü temaları hemen göze çarpacak biçimde kullanmışlardır. İtalyan ve Hollandalı bestecilerle birlikte Fransız müzisyenler polifonik üslupta, bütündeki melodik parçaların kendiliğinden öne çıkmasının temellerini atmışlardır. Almanlar, başlangıçta yabancı ülkelerde meydana gelen bu gelişmelerin pek çoğunu reddettilerse de, kendi bünyelerine uyarladıkları öğeleri seçkinliğin en üst basamaklarına yükselttiler. XIX. yy’ın başlarında Alman ve AvusturyalI besteciler kendilerine ait yeni bi­ çimler ve türler üretmeye başlamışlardı. Klasik üslup modern konser repertuvarının içindeki sanat ve senfonileri besleyen temasal ve armonik materyalleri organize etmede oranlı bir yakınlaşma -XVIII. yy’ın sonu ve XIX. yy’ın başlarında Alman müzik merkezlerinde, özellikle Viyana’da- geliştirilmiştir. Bu klasisizm, Romantizme dönüştüğünde Almanlar ve Avusturyalılar tarihseli girişim üstünlüğünü ele geçirip, XX.yy’a taşı­ mışlardır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.