Allah’a İman Eden İnsan…

• Allah’ı sever, O’nun sevgisini elde etmeyi sağlayacak davranışlar sergiler. Allah’ın sevgi ve hoşnutluğunu kazandıktan sonra
da kaybetmemeye çalışır.
• Güven içinde olur, imanın huzur dolu havasını teneffüs eder.
Huzurlu, mutlu, korku ve endişeden uzak bir hayat sürer.
• Bütün yönleriyle olgun bir insan olur; iç dünyasıyla, toplum
la ve çevresini çepeçevre kuşatan canlı cansız tüm varlıklarla doğru, tutarlı ve düzenli bir ilişki geliştirir.
• Kendisi de aynı Allah’ın yarattığı bir kul olduğu için, kâinattaki her şey ona tanıdık gelir. Sevgisini ve yakınlığını tüm varlıklara sunar.
• Allah’ın her şeyi gördüğünü ve her sözü işittiğini bildiği için yalnızken de başkalarının yanındayken de dürüst ve erdemli davranır, içi dışı bir olur.
• Yüz yüze kaldığı zorluklar ve sıkıntılar karşısında Allah’m daima kendisiyle olduğunu bilmenin verdiği teselliyi ve güven duygusunu hisseder

Kudret ve kuvvetin yalnızca .Allah’a ait olduğunu ve O’nun dilediğini üstün duruma getirdiğini, dilediği
ni ise sınamak için başarısız kıldığını bilir. Bu bil
gisi ve inancı, ferdi sadece Allah’a kul yapar, başka varlıklara boyun eğmekten bağımsız kılar.
Allah’tan başka fayda veya zarar veren bir güç ve kudret olmadığını bilir. Başarı için Allah’ın hoş görmeyeceği çare
lere başvurmaz. Kendisine düşen görevin çalışıp gayret etmekten ibaret olduğunu bilerek hareketlerini düzenler.
Allah’ın bütün duaları işittiğini bilir, her zaman Allah’a sığınır ve güvenir. Böylece her türlü zorluğun üstesinden gelme gücü kazanır.
Yaratılış amacını, nereden geldiğini ve nereye gideceğini bilir
ve kendisini güvende hisseder.
Allah’ın bütün güzel isim ve sıfatlarını bir kul olarak kendine
rehber edinir ve bu güzel sıfatların gereğiyle donanarak olgun bir insan olmaya çalışır

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.