Alkolikliğin toplumsal etkisi.

Alkolikliğin etkileri, birey üstündeki dolaysız fizyolojik etkiden başlayarak (Bkz. ALKOL KULLANIMI), toplum üstündeki yaygın etkiye kadar uzanır. ABD’deki uzmanlar, ülkedeki her üç aileden birinin bir tür içme sorunundan etkilendiğini ileri sürmektedirler. Alkoliklerin çocukları, babanın ya da annenin alkolikliğinden çeşitli biçimlerde etkilenebilir. İçme sorunu olan bir anne ya da babanın çocuğunun büyüdüğünde içme sorunu olan biri haline gelmesi riski yüksektir. Bu durum, alkolik anne ya da babayla özdeşleşmekten ya da onu taklit etmekten kaynaklanabileceği gibi, alkolizmin gelişmesine katkıda bulunduğuna inanılan ailesel ve toplumsal sorunlarla içiçe yaşamaktan da kaynaklanabilir. Söz konusu sorunlar arasında aile içi çelişkiler, kavgaJar, boşanma, iş güvensizliği ve toplumun alkoliklere kötü gözle bakması sayılabilir. ABD ve Avrupa’da alkolik anne-babaların çocuklarında görüldüğü bildirilen sorunlar arasında konuşma bozuklukları, psikosomatik şikâyetler, okul sorunları, antisosyal davranışlar, uyuşturu kullanımı, vb. vardır. Sorunun türü, çocuğun yaşına ve cinsiyetine göre farklılık gösterir. Alkolik bir anne ya da babası olmasının çocuğun yaşamının daha ileri dönemlerinde duygusal sorunlar ya da içki sorunları geliştirmesi olasılığını artırdığı doğruysa da, bu durumun çocuğun mutlaka bir alkolik olacağı anlamına gelmediği kesindir. Hattâ büyük topluluklar üstünde yapı­ lan bazı incelemeler, anneleri ya da babaları çok içen yetişkinlerin üçte ikisinin az içtiklerini ya da hiç içmediklerini (belki de bir tepki olarak) ortaya koymuştur. Alkoliklik çok büyük bir kamu sağİığı sorunudur. ABD’de Ulusal Bilim Akademisi Tıp Enstitüsü, alkolikli­ ğin ve alkolün kötüye kullanımının topluma, kayıp üretim, sağlık ve tıbbi bakım, motorlu taşıt kazaları, şiddet içeren suçlar ve alkol sorunlarını gidermeye yönelik toplumsal programlar nedeniyle, yılda 40 – 60 milyar dolara mal olduğunu belirtmektedir. Trafik kazalarındaki ölümlerin yarısı ile yaralanmaların üçte biri, aşırı alkol İkullanımına bağlanmaktadır. Ayrıca, ıbütün intiharların üçte biri ile, ruhsal sağlık bozuklukluklarının üçte birinin de aşırı ölçüde alkol alımına bağlı olduğu tahmin edilmektedir. Tedavi, ¡alkoliklik, kurtulmak için bir tedavi bileşiminin gerekli olabileceği karmaşık bir bozukluktur. Alkolik kişi ivegen (akut) alkoliklik evresindeyse ve delirium tremens ya da ciddi sağlık sorunları gibi ihtilatlar ortaya çıkmışsa, hastaneye yatırılmalıdır. Ama, alkoliklik süre­ ğen (kronik) bir durum olduğu için, hastaneye yatırmak, hastalıktan kurtulma yolunda yalnızca bir ilk adımdır. Alkolikliklerin çoğu, “hastalık”t.an kurtarmayı amaç 262 ALKOL KULLANIMI alan bir programı ciddi biçimde uygulamaya geçmeden önce, alkolün zehirini bedenden atmak için kısa süreyle birkaç kez hastaneye yatar. Kapsamlı bir tedavi planı, hastaneler, hastanın dışarıdan tedavi gördüğü klinikler, hapisten çıkanların geçici olarak kaldığı yurtlar, ruhsal tedavi uzmanları, toplumsal merkezler, dinsel örgütler, manevi anne-baba evleri ve kendine yardım grupları (Bk. ADSIZ ALKOLİKLER) gibi çeşitli olanağı bir araya toplamalıdır. Hiç kimse bir alkoliğin bu alışkanlıktan kurtarılmaya karar vermesini sağlayamaz. Alkolik bu kararı kendi vermelidir. Ancak, bazı uzmanlar, aile üyelerinin alkoliği etkileyebileceğini öne sürmektedirler. Alkoliklik bazen bir aile hastalığı olarak kabul edildi­ ği için, aile üyelerinin işe karışmasının, bir alkoliğin kurtulmasına yardımcı olabileceği doğru gibi görünmektedir. Nitekim evliliklerini sürdüren, aileleri ile oturan ve işlerine devam eden alkoliklerin yüzde 70’min, daha çabuk tedavi olacağı tahmin edilmektedir. Evsiz barksız, işsiz, kenar mahalle ayyaşı tipine uyanlardaysa, alkoİ, ailesel, ekonomik ve toplumsal kaynakların kötü­ leşmesini daha da hızlandırmaktadır. Alkoliklerin çok küçük bir yüzdesinin sonradan ılımlı içki içmeye dönebileceğini iİeri sürenler varsa da, uzmanların büyük çoğunluğu alkolden uzak durmanın, normal bir yaşama dönmek ve sürdürmek yolunda tek umut olduğunda görüş birliğine varmışlardır. İçmeye son veren alkolik, bazı uzmanların ve ABD’deki Adsız Alkolikler topluluğu üyelerinin dedikleri gibi “artık iç­ meyen bir alkoliktir”.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.