Alkol kullanımı ve toplum.

Her uygarlığın, kendi toplumsal yapısı içinde, alkolün rolü ve kullanımıyla ilgili kuralları vardır. Bazı toplumlarda alkol kullanımı ya yasak ya da ayıplanan bir davranıştır: Kuran’da alkol kullanımı yasaklanmıştır ve özellikle Arap ülkelerinde müslümanların alkollü içecekler satması ya da ikram etmesi yasaktır. Hintliler de alkol kullanımına olumsuz bakarlar: Hindistan anayasası her eyaletin alkolü tıbbi amaç­ lar için kullanılması dışında yasaklamasını istemiştir. Avrupa ve ABD’de, içki karşıtı gruplar alkollü içeceklerin yasaklanması için savaşım vermektedirler. ABD ve İrlanda gibi karışık kültürlerde, alkol tüketimine karşı olan grupların değerleriyle, normal miktarda içmeyi konuksever ve sosyal davranmanın bir yolu gö­ renlerin değerleri çelişmektedir. Bazıjruhjhekimleri, toplumlardaki bu karmaşıklığın, bazı insanların içki iç­ meye karşı oturmuş bir yaklaşım geliştirmesini güçleş­ tirdiğini savunmaktadırlar. İspanya, Portekiz, İtalya, Japonya ve İsrail’in de içinde bulunduğu bazı ülkelerde, içki içmeye karşı olumlu bir yaklaşım vardır. Bu ülkelerde alkol kullananlar yüzde olarak daha fazladır; ancak alkoliklik oranı İrlanda ve İskandinavya’ya göre daha düşüktür. Fransızlarda olduğu gibi bazı toplumlardaysa, alkol kullanımına gereğinden çok iyi bakılmaktadır. Fransa’daki fazla alkol tüketimi, çok sayıda insanın şarap ve öbür alkollü içeceklerin üretimi ve dağıtımı işlerinde çalışıyor olmasıyla yakından ilgilidir. İçki içme davranışları, farklı yaşlara, cinsiyete, toplumsal sınıfa, ırka, etnik kökene, meslek durumuna, dini inanışlara ve yöreye göre önemli derecede değişiklik gösterir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.