Alkit

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

ALKİT a. (fr. alkyde ya da alkyd’den). ■ Bir mono ve poli yağ asidi karışımıyla bir polialkolün tepkimeye girmesi sonucunda elde edilen yapay reçinelerin genel adı.

—ANSİKL. Kimyasal özellikleri nedeniyle alkit reçineleri poliester sınıfına bağlıdır. Polialkollerin (gliserin, pentaeritritol, sor-bitol, trimetilol propan) poliasitlerle (orto-ftalikasit tek başına ya da öbür diasitlerle karışım halinde) çoğul yoğuşması sonucunda elde edilen ürünler çözülmez bileşiklerdir ve kaplama sanayisinde kullanıla-
maz. Ftalitik anhidritin bir bölümünün ye rini uzun zincirli bir mono yağ asidi alır sa, alkitler yağlarda ve organik çözücü lerde çözünür hale gelir. Bu yolla elde edilen ürünlere “yağlarda dönüştürülmüş gliptal reçineler”, oleogliseroftal reçineler ya da alkit reçineleri denir. Bu tür bileşik ler doğrudan doğruya yağ asitleriyle de ğil, bunları karşılayan ve trigliseritlerder oluşan yağlarla hazırlanır. Alkit reçinele rin çözünürlüğü içerdikleri yağ asitleri oranına bağlıdır; bu oran % 40’ın altındaysa ester ve ketonlarda, % 40’ın üstündeyse alifatik hidrokarbonlarda çözünürler. Kurutucu olmayan yağlarla (hintyağı) hazırlanmış alkit reçineleri ısıtıldığında sertleşir ve fırın verniklerinde kullanılır. Kurutucu yağlarla (keten yağı, soya yağı, üzüm çekirdeği yağı) dönüştürülmüş alkit reçineleri belirgin ölçüde kurutuculuk özellikleri gösterir. Boya ve verniklerde kullanılan alkit reçineleri atmosfer etkenleriyle ışığa karşı oldukça dayanıklıdır. Bunlar otomobil karoserlerinde ve dış yüzey kaplamalarında kullanılır. Yüksek oranda yağ asidi içeren alkit reçinelerinden, nitroselüloz boyalarda plastikleştiri-ci madde olârak yararlanılır.’


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.