alken

Karbon-karbon çift bağını içeren organik bileşikler grubundan herhangi biri. Alken molekülleri yalnızca karbon ve hidrojen atomlarından oluşur, ama, hidrojen eklenerek dönüşebilecekleri alkanlar ya da parafinlere oranla, karbon atomu başına daha az hidrojen içerirler. Alkenler (olefinler) doymamış hidrokarbonlardır; genel formülleri|cnH2n’dir. katalizör C nH 2n + H2 * C nH 2n + 2 alken alkan Eten ya da etilen (C2H4) dizinin en basit örneğidir. Aynı karbon içerikli alkanın köküne en eki getirilerek, alkenler için sistematik adlar türetilmiştir. Dolayısıyla, genelde propi.len (C3H6) denen bileşiğin sistematik adı propendir ve C4H8, çift bağının yerine göre ya 1 – büten ya da 2- büten diye adlandırılır: c h 2= c h c h 2c h 3 1- büten c h 3c h = c h c h 3 2- büten Karbon-karbon tekbağları, karbona bağlı atom ya da atom gruplarının dönmesini sağlar. Ama iki atom arasındaki çift bağ,çift bağçevresindeki dönmeyi bütünüyle kısıtlar. Sonuç olarak 2- büten, atomlarının, “geometrik izomer” denilen, iki farklı dizilişi biçiminde bulunabilir: | c h 3 c h 3 \ / c=c / \ H H cis- 2 – büten c h 3 h \ / c=c / \ H C H 3 trans- 2 – büten Bu izomerlerin atom sayıları aynıdır; ama yapıları ve fiziksel özellikleri farklıdır. Alken hidrokarbonları, kimyasal olarak, alkanlara nazaran çok daha etkindirler; çünkü çift bağ, öbür bile­ şenlerle birleşmeye daha yatkındır. Çift bağ hemen yükseltgenebilir ya da indirgenebilir ve geniş miktarda bileşen, çift bağ kesiminde alken molekülüne eklenebilir. Etilen, propilen ve bakırla ilgili bileşikler,(kimyajsanayisinde organik ham maddelerin başını gelirler. Ayrıca Bk\.\: DİEN, ETİLEN, METİLEN.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.