alkanlar

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Bitişik karbon atomları arasında tek bağ içeren, açık zincirli alifatik hidrokarbonlar sınıfı. Bütün alkanların genel kimyasal formülü, n bir tamsayı olarak, CnH2nU2 dir. Yakın alisiklik bileşikler, kapalı zincirler ya da halkalar içerirler. Karbon atomları düz ya da dallanmış zincirler oluşturabilirler. Dallanmalar, olası izomer sayısını ya da herhangi bir ampirik formül için yapısal farklılığı artı­ rır. Yalnızca bir CH4 bileşiği (metan) olmasına karşılık, beş C6H14 (hekzan) bileşiği, 75 C10H22 (dekan) bileşiği ve 366 319 C2oHİ42{ (elkozan) bileşiği vardır. Kuramsal olarak alkan bileşiklerinin sayısı sonsuzdur; ama yalnızca bir bölümü tanımlanabilmiştir. Homolog sıradaki üyeler, ilk dördü dışında, zincirdeki karbon atomu sayısını belirten Vunan ya da Latince ön ekle adlandırılırlar. Bütün üye adları -an’la biter. Hiçbir alkan suda çözünmez, “fiziksel” özellikleri molekül ağırlığına göre değişir. Oda sıcaklığında, C-, – C4 arası gaz, C5 – C17 arası sıvıdır. Daha çok karbonlu üyeler, katıdırlar ve “parafin hidrokarbonları” diye adlandı­ rılırlar. Kaynama noktasındaki ortalama artış her CH2 grubu için 20 °’dir. Alkanlarınen önemli kaynağı doğal gaz ve ham petroldür. En önemli arıtma işlemi krakingdir: Bu işlem sırasında uzun zincirler kırılarak, benzin oluşturur. En önemli kullanım alanları, doğal gaz ve benzinin yanmasıyla enerji elde edilmesi, yağlama ve alkenler ile polimerlerinin üretimidir


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.