Ali Talat Bey

Türk mimarı ve mühendisi (Tokat 1869-İstanbul 1922). Çocuk yaşta İstanbul’a gelen Ali Talat Bey, orta öğrenimini tamamladıktan sonra Sanayi-i Nefise’nin Resim bölümünü bitirdi (1888). Hendese-i Mülkiye Mektebi’nden de diploma alıp (1895), aynı okulun “köprücü­ lük ve kâgir, ahşap inşaat” bölümünde öğretmenliğe atandı. Meclisi Maliye İstinaf muhamminliği, Şehremaneti heyeti fenniye mimarlığı,¡Evkaf nezareti heyeti fenniye reisliği (1919) yaptı. Birinci ulusal mimarlık akımı­ nın önderleri arasında yer; aldı. Yabancı etkilerden arınarak Osmanlı dönemi mimarlık ürünlerine dönen, eski kalıpları yeni olanaklar içinde deneyen Ali Talat Bey, Türk mimarlık geleneğinden kopmadan Batılı mimarların çalışmalarını örnek almış, “yeni-klasik” diye nitelenen çalışmalarında Türk­ çülük akımından esinlenmiştir. Boğaziçi’ndeki vapur iskelelerinden bir bölümünü yaptığı sanılmaktadır. Mimar Kemalettin Bey ile yazdığı Fenn-i Mimarî, İnşaat ve İmalâtta İşçilik, Sanayii İnşaiye ve Mimariyede Dogmacılık gibi mimarlık tekniğini içeren yapıtları, ders kitabı olarak okutulmuştur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.