ALİ PAŞA SİLAHTAR ¡PAŞA

ALİ PAŞA SİLAHTAR ¡PAŞA
WE, Osmanlı padişahlarının ıı, savaşlarını konu alan manya da mensur tarih. Devletçe olayları yazmakla görevlen-kimselere de şehnameci de-Şehnamecilik II. Mehmet «nde başlamış, 17. yüzyıldan vakanüvis sözü yerleşmiştir, ışairi Firdevsi’nin destansı yapıtı ı”Şehname” adını taşır.