Ali Paşa, Hekimoğlu

Türk devlet adamı (İstanbul 1689-Kütahya 1758). Hekimbaşı Nuh Efendi’nin oğlu olan Hekimoğlu Ali Paşa, küçük yaşta saraya girip, silahşörlük, kapıcıbaşılık, Zile voyvodalığı, Adana valiliği (1722), Halep valiliği (1724) yaparak, Anadolu beylerbeyliği ve Doğu serdarlığına atandı. Tebriz seferindeki başarısından ötürü sadrazamlığa getirilip (1731), Ruslara karşı Fransa’yla dostluk kurmaktan yana bir siyaset uygulayarak Fransız kökenli Humbaracı Ahmet Paşa’yla (Kont Bonneval) işbirliği yaptı; Humbaracı ocağını kurdurdu. Görevden alınıp Midilli’ye sürüldüyse (1733) de, bağışlanıp (1734), Bosna (1735) valiliğine atanarak, Avusturya ordusunu ağır bir yenilgiye uğrattı. Belgrad Antlaşması’nda Türk heyetinin başkanlığını yaptı. Mısır valiliği (Mart|1740), Anadolu valiliği (1741) yapıp, ikinci kez sadrazam oldu (1742); ama kısa süre sonra azledildi ve Midilli’ye sürüldü (1743). Kars cephesi serdarlığına atanıp, Nadir Şah’ı barış istemek zorunda bıraktı. Bosna valiliği (1746), Anadolu beylerbeyliği (1755) yapıp, üçüncü kez sadrazamlığa atandı (1755). Osman lll’ün amcasının çocuklarını öldürtmek isteyince 53 gün sonra görevden alı­ nıp, önce Kızkulesi’ne hapsedildi, sonra Kıbrıs’a sürüldü. Bağışlanınca, Mısır valiliği ve Anadolu valiliği (1757) yaptı.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.