Ali Naki

on iki imâmın onuncusu. Peygamber efendimizin soyundan olup, ilim, takvâ, ahlâk, şecâat ve asâlet bakımından zamânmdaki insanların en üstünlerindendir. Hazret-i Ali ve hazret-i Fâtımâ’nm evlâdından İmâta-ı Muhammed Ce-vâd Tâkîy’in oğludur. Künyesi, Ebü’l-Hasen-i Askerî’dir. Hâdî lakabı ile meşhûr oldu. 829 (H. 214) senesinde Medîne-i münevverede doğdu. 868 (H. 254)’de Bağdât’ın Samarra nâhiyesinde vefât etti.

Seyyid Ali Nakî’nin imâmlığı otuz üç yıl altı ay yirmi yedi gündür. Hasen-i Askerî, Hüseyn ve Câfer adında üç oğlu ve bir kızı vardı. İmâm-ı Ali Nakî’nin üstün hâlleri ve menkîbeleri menâkıb kitablarinda yazılıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.