Ali Kuşçu

Türk gökbilimcisi ve dilbilimcisi (Semerkand ^-İstanbul 1474). Bursalı Kadızade Rumi’den ve Türkistan ile Maverünnehir Emîri Uluğ Bey’den matematik ve gökbilim dersleri alan Ali Kuşçu, öğrenimini Kirman’da tamamlayıp, Uluğ Bey’in gözlemevini yönetti (1421) ve Uluğ Bey’in Z/c’i (yıldızların yerlerini ve devinimlerini gösteren cetvel) hazırlamasına yardım etti. Uluğ Bey öldürü­ lünce (1449) Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın hizmetine girip, barış görüşmeleri için elçi olarak Fatih Sultan Mehmet’e gönderildi. Padişah’ın İstanbul’da kalması için yaptığı ricayı görevini bitirdikten sonra kabul edebileceğini bildirdi. İstanbul’a gelince, Ayasofya medresesinde ders verdi. Ali Kuşçu, özellikle, kelam, dilbilgisi, matematik ve gökbilim alanlarında çalışmalar yapmıştır. Nâsırüttin Tusi’nin Tecrid ül-Kelam ‘ı ile Kadı Adudüddin’in Risale-i Adüdiye’sine) (Adudüddin’in Risalesi) yaptığı yorumlar ve Unhud üz-Zevahir fi Nazmıül-CevahiriMü­ cevherlerin Dizilmesinde Görülen Salkım) adlı yapıtı önemlidir. Gökbilim yapıtlarının en önemlileri, Farsça yazdığı Risaletjül-Fi’l Heyet (Gökbilim Risalesi) ile Z/c’e yaptığı yorumdur. Bu yapıtların dışında Mahbub ül-Hamail fi Keşf-il-Mesail(Sorunların Keşfinde Tılsımların En Makbulü) adlı bir ansiklopedisi vardır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.