Ali Haydar

Türk oyun yazarı ve şairi (Mihalıççık 1836-İstanbul 1914). Özel öğrenim gören Ali Haydar, Sadaret Mektubi Kalemi’ne (1850) ve Tercüme Odası’na (1853) alındı. Paris’e gönderilip, dönüşünde Tanzimat Meclisi mü­ tercimliğine (1860), Meclisi Vâlâ Kanunlar Dairesi baş- mütercimliğine (1863) atandı. Daha sonra Ticaret mahkemesi üyeliği, Ticaret mahkemesi reisliği (1871), Rü­ sumat Meclisi üyeliği (1875), Dahiliye Nezareti Evrak müdürlüğü (1880) yaptı. Cemiyet-i Kitabet adlı bir dernek kuran ve derneğin yayın organı olarak Mecmua-i İber-i İhtibah (sonradan Mecmua-iİbretname, 1864-1865) adlı bir dergi çıkaran Ali Haydar Bey, Türk tiyatro tarihinde Şinasi’den sonra ikinci yerli oyunu yazmakla tanınır. Çıkardığı dergide, çocuklar için yararlı yazılar yayımlamak amacını güden yazar, tiyatro alanında da öncülüğü yüklenmiş ve ilk Türk trajedisini ortaya koymuştur. Başlıca yapıtları: Sergüzeşt-i Perviz, ¡kinci Ersas (manzum trajedi, 1866), Rüya Oyunu (manzum komedi, 1876).

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.