Ali, Gelibolulu

Türk yazarı ve şairi (Gelibolu 1541 -Cidde 1600). Çağı­ nın önde gelen bilginlerinden ders alan Gelibolulu Ali (asıl adı Mustafa Bin Ahmet BinİAbdullaHt\r),müderrislik yaparken, o sıralar veliaht olan Şehzade Selim’e Mihr-ü MahH 561) adlı yapıtını sunarak, şehzadenin lalası Mustafa Paşa’nın maiyetine atandı. Mısır’a gönderilen Lala Mustafa Paşa’nın yanında divan kâtipliği (1568) yapıp, onunla Kıbrıs fethine katıldı Bir süre Ferhat Pa- şa’nın divan kâtipliğini yaparak Bosna’da kaldı ve yine Lala Mustafa Paşa’yla birlikte İran seferine (1.577) çıktı. İranseferinin başarısızlığa uğramasijüstüne görevden alınan paşayla birlikte İstanbul’a dönüp, koruyucusunun ölümünden sonra sıkıntıya düştüyse de, edebiyat ve tarih çalışmalarını aksatmadı. Yeniçeri kâtipİiği (1591), Sivas defterdarlığı (1595), Kayseri sancak beyli­ ği yapıp, Cidde paşasıyken öldü. Edebiyata şiirle giren Gelibolulu Ali, sonra düzyazıya kayarak, tarih alanında verdiği yapıtlarla ün salmış, XVI. yy’ın) en usta yazarı sayılmıştır. Ayrıca, biyografi, ahlâk, terbiye, siyaset, din, tasavvuf gibi alanlarda 50’ye yakın yapıt vermiştir. Başlıca yapıtları: Mihr-ü M ah(mesnevi), HeftMeclis (Kanuni döneminin son zamanları ve Selim lll’nin tahta çıkışı süslü bir anlatımla betimlenir), Türkçe Divan , Farsça Divan, Nusretname(İran seferini konu alır). Cami ül-Hubur der Mecalis ül-Sur (Şehzade Mehmet’in 1582’deki sünnet düğünü anlatılır), Menakıb-ı Hünerveran (hattatlar, müzehipler, mücellitler ve yaşamları konusunda bilgi verilir), Künlül-Ahbar (Osmanlı tarihi), Mirkat ül-Cihad {Arif Ali’nin Danişmendname’s\ri\r\ eklerle yeniden yazılmışı).

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.