Ali Ferruh

Türk şairi ve yazarı (İstanbul 1865-Sofya 1904). Kudüs mutasarrıfı Kayazade Reşat Paşa’nın oğlu olan Ali Ferruh, Mülkiye’yi bitirdikten (1882) sonra, Paris’te Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okudu. Paris elçiliği üçüncü ^ tip ­ liğinde, Londra elçiliği birinci kâtipliğinde, Petersburg elçiliği müsteşarlığında bulundu. Washington elçiliğine (1895), daha sonra da Bulgaristan komiserliği görevine atandı (1899). % Çok yönlü biryazar olan Ali Ferruh, hemen her alanda ürün vermiş, ama Abdülhak Hamit’in etkisinden kurtulamadığı için özgün bir sanatçı olamamıştır. Yirmiye yakın yapıtından yarısı basılmamıştır. Başlıca yapıtları: Üss ül-Esas(manzum, 1885), Tarih- çe-i Osmanî{ manzum, 1885), Mebâdi-i Hikmet-i Ahlâk (düzyazı, ahlâk kitabı, 1886), Huşenk (manzum oyun, 1887), Laklakiyât-ı Edebiye (manzum).

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.