ALİ BİN SÂLİH,

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Tebe-i-tâbiîn’den büyük
bir hadîs âlimi. Künyesi, Ebû-l-Hasen’dir.
Doğum tarihi bilinmemektedir. Hasen bin
Salih ile ikiz kardeştirler. Kûfeli’dirler.
Amr bin Ali’ye göre 151 (m. 768 / tarihinde
vefat etti. Çok ibadet eden, zühdü ve takvası
çok olan bir zâttır. Hadîs ilminde sikâ
(güvenilir/ bir âlim olarak kabul edilir.
Sahîh-i Müslim ve dört Sünen kitabında
(Sünen-i Tirmüzî, Süneni Ebî Dâvûd,
Sünen-i Ibn-i Mâce, Sünen-i Nesâî/ rivâyet
ettiği hadîs-i şerifler mevcuttur. Az hadîs-i
şerif rivâyet etmiştir. Babasından, Ebû
Ishak es-Sebiî’den, Seleme bin Kuheyl,
Semmak bin Harb, Yezîd bin Ebî Ziyad ve
daha başka âlimlerden hadîs-i şerif rivâyet
etmiştir. Ondan da kardeşi ibn-i Uyeyne,
Vekî’, Ebû Ahmed ez-Zübeyrî, Ibn-i
Nümeyr, Muâviye bin Hişâm, Abdullah bin
Dâvûd gibi zâtlar hadîs-i şerif rivâyet
etmişler ve ilim öğrenmişlerdir.
Ahmed bin Hanbel, Ibn-i Muîn ve
Nesâî, onun sika (güvenilir/ bir âlim olduğunu
söylemişlerdir.
Ibn-i Sa’d: “O çok Kur’ân-ı kerim oku.
yan, sikâ (güvenilir/ fakat, az hadîs-i şerif
• rivâyet etmiştir.”
Anlatılır ki: Ali bin Sâlih, kardeşiHaşan bin Sâlih ve anneleri, geceyi ibâ­
detle geçirirlerdi. Geceyi üçe ayırırlar. Herbiri
bir kısmında ibâdetle meşgul olurdu.
Böylece, bu aile bütün gecelerini ibâdet
yaparak geçirmiş olurlardı.
1) Hilyet-ül-evliyâ, cild-7, sh. 332
2) Tehzib-üt-tehzib, cild i, sh. 216
3) el-Menhel-ül-azb-ül-mevrûd, cild-6, sh. 37


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.