Ali Bin Ebu Talib

Dört halifenin sonuncusu (Mekke 598-Kûfe 661). Hz. Muhammet’in amcasının oğlu ve damadı, müslümanlı- ğı kabul eden ilk dört kişiden biri olan Ali Bin Ebu Talib, Hicret gecesi peygamberin yatağında yatarak Mekkelileri aldattı. Peygamberin hemen bütün savaşlarına katı­ lıp, 4 Halife, Osman* ölünce halife oldu (24 Haziran 656). Ama bazı müslümanların (peygamberin eşi Ayşe, Talha, Zübeyr, vb.), halifeliğini kabul etmeyerek savaşı­ ma girişmeleri üstüne, önce Ayşe’nin kuvvetlerini (4 Aralık 656) yendi; sonra, Suriye valisi MuaviyeİBin Ebu Süfyan’ı yenmek üzereyken, soruna hakemlerin çö­ züm getirmesini kabul etmek zorunda kaldı ve Muaviye’nin zeki hakemi Amribnülas’ın oyununa gelmesiyle, Muaviye halife seçildi. Bu durum gerçekte, hiçbir kesin sonuca yolaçmadıysa da, ordusundan ayrılan bir grubun, hakem olayını kınamak için Medine’ye saldırarak, kenti yağmalamaları üzerine, //Hariciler”adı verilen bu asileri yendi; ama Kûfe’ye çekilmek zorunda kaldi|j Haricilerden Abdurrahman bin Mulcem tarafından Küfe camisi önünde kılıçla yaralanarak, öldü. Ali Bin(Ebu ¡Talib’in, İslâm büyükleritarasındakilyeri önemlidir; Icennet müjdesi alan on kişiden biridir; savaşlardaki kahramanlığından ötürü “Allahın Arslam” unvanını kazanmıştır.iHz.|Muhammed’m kızı Fatma ile evlenmiş, Haşan ve Hüseyin adlı iki oğlu olmuştur. Ayrıca, İslâm edebiyatında belagatin ve fıkıhın kurucusu sayılmaktadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.