ALEV

ALEV

ALEV; Alm. Flamme (f.), Fr. Flamme (f.), İng. Flame. Birbiriyle temas eden iki gaz arasında, yanma reaksiyonunun meydana geldiği alan. Eğer alev sürekli olursa, bunun sebebi; iki gazdan birinin belirli ve sınırlı bir yerden devamlı çıkması, İkincisinin ise bu yeri sürekli çevirmesidir. Hava-
Yanda, gazlı çakmak alevinin önceden kanşmış kısmı (mavi) alttadır. Burada yanma için gerekli hava, alevin alt yanındaki delikten gelir. Üst kısım ise yayınma bölgesidir (san) (solda). Önceden kanşmış türden büyük sıcak bir alev veren bek. Hava, içindeki delikten sağlanır ve yakıcmın ağzına doğru gazla kanşır (ortada). Yayınma alevi, erişmiş balmumu fitilden yukan çıkar ve burada alevin sıcaklığı ile buharlaşır. Buharlaşan Balmumunun çevredeki havayla yeterince kanşmarnası sonucu tamamlanamayan yanması mum alevini dumanlı yfapar (sağa).

da kesilmeden meydana gelen alevlerde, çeviren gaz havamn oksijenidir. Öteki gaz ise zâten var olup bir borudan çıkan hidrojen, asetilen, bütan, havagazı gibi yanıcı gazlar veya yüksek sıcaklıkta uçucu olan ispirto, gaz yağı, mazot, aseton v.b. gibi maddelerin durmadan çıkan buharlarıdır. Yüksek sıcaklıkta bozunmakta olan bir maddeden o anda meydana gelen yanıcı bir gaz da olabilir. Yanan odun ve mum gibi. Yanıcı gaz ile oksijen arasında meydana gelen olay bir redoks olayıdır.

Alevin sıcaklığı yanan maddenin tabiatına bağlıdır. Tabii (doğal) gazın alevinin sıcaklığı 1860 derece civanndadır. Hidrojen alevi 2800 derece, asetilen alevi ise 3300 derecededir.

Alev denemesi: Bir gaz alevinin karakteristik renk oluşturmasına dayanan kalitatif (nitelik) analiz metodu. Bir platin tel numûne çözeltisinin içine batınlır ve bu tel aleve sokulursa tuzun ihtiva ettiği metale bağlı olarak bir renk meydana gelir. Sodyum san, potasyum menekşe, lityum kırmızı, baryum yeşil, kalsiyum tuğla kırmızısı ve stronsiyum kırmızı renk verir.

Renk denemesinden faydalanarak bir maddenin miktanmn analizi yapılabilir. Bu analizde kullanılan âlete, Alev Fotometresi (Flame Photo-metry) denir. Bu yolla alkali ve toprak alkali metallerin analizi yapılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.