ALEV MAKİNASI

ALEV MAKİNASI

ALEV MAKİNASI; Alm. Flammenwerfer, Fr. Projecteur de flammes, İng. Flame-thrower. Harpte düşman mevzilerine mazot veya kalmlaştınimış benzin alevi püskürtmeye yarayan, hücum silahı. Bir veya daha çok yakıt deposu, itici kuvveti sağlayan gazla dolu bir silindir, depolarla bağlantıh esnek bir hortum, hortumun ağî:ına yerleştirilmiş ve püskürtülen yakıtı tutuşturacak bir mekanizmayla donatılmış tetikten ıneydana gelen alev ma-kinasmın çeşitli tipleri vardır. Piyâde birlikleri ta-
rafından kullanılan taşınabilir alev makinası, yaklaşık 40 m uzaklığa kadar etkili olan 10 saniye boyunca sürekli püskürtmeye yetebilecek miktarda yakıt alabilmektedir. Tank taretlerine yerleştirilen daha büyük ve ağır tipleriyse yaklaşık 90 m uzaklığa 60 saniye müddetle yakıt püskürtebil-mektedir. Uzun mesâfeli tek ateşleme yerine kısa müddetli çok sayıda ateşleme yapabilen alev ma-kinalan da vardır.

Richard Friedler tarafından geliştirilen alev makinalan ilk defa 1900’lerde Alman ordusunda kullanıldı. Biri küçük, biri büyük tipte olan ve Flammenwerfer adıyla anılan bu makinalardan küçüğü 18 cm uzaklığa alev püskürtebilecek gaz basıncına sahipti. Büyük model taşınmasmdaki güçlüğe rağmen tesiri sebebiyle yaygın olarak kullanıldı. Bu makinalar 36 metreyi aşan bir uzak-hğa 40 saniye müddetle alev püskürtebiliyordu. Alman ordusu silahları arasına alınan alev makina-sının Birinci Dünya Savaşında müttefiklere karşı kullanıldığında umulanın ötesinde etkili olduğu görüldü.

Kısa bir müddet sonra İngiliz ve Fransız orduları da kendi geliştirdikleri alev makinalarım kullandılarsa da tam etkili olamadılar. Alev püskürtme uzaklıktan ve püskürtme müddetleri sınırlı olan bu alev makinalannın etkileri karşı birlikleri dehşete düşürmekle sınırlı kaldı.

Sonraki yıllarda dünyânın önemli askerî güçlerinin hepsi gerek sırtta taşınan, gerek tanklarâ yerleştirilen tipte alev makinalan kullandı. İngiliz ve ABD ordulannda napalm, yakan alev makinâ*-lan kullanıldı. Kalınlaştırılmış bir benzin türü olan napalm, çok yüksek bir ısı verir ve değdiği yere pelte gibi yapışır.

Alev makinalan en çok hücum sırasında düşmanın kamuflaj malzemelerini yakmak, mevzîle-rindeki çalılıkları yoklamak veya silah depolannı
İngiliz ordusunda kullanılan sırt alev makinasının kesiti ve bu makinayla donatılmış bir asker. Bu silah halen çeşitli milletlerin ordularında kullanılmakta olup^ kilo ağırlığındadırye alevi 46 metre uzaklığa püskartebilir. Depodaki yakıt basınçla namludan püskürtülmektedir. Tetiğe basıldığında ateşleme pimi bir kortuşa vurup yakıtı ateşler. Bu silahı kullanmanın tek mahsuru, kullananın düşman ateşine karşı savunmasız oluşudur.

ortaya çıkarmakta kullanılır. Özellikle İkinci Dünya Savaşında Japonların Pasifik Adalarında Hindistan cevizi kütükleriyle yaptıklan sığınaklarda ve mağaralardaki savunmalarına karşı etkili oldu. 1950’lerde ABD ordusunun kimyasal savaş birlikleri yakın mesafelerdeki korunaklı mevzilere karşı kullanılmak üzere hafif, tek atışlık alev ma-kinaları geliştirmişlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.