ALAŞIMLARIN ÖZELLİKLERİ

Alaşımlama yoluyla, mekanik direnç, ısı ve korozyorra dayanıklı lık, elektriksel vejmanyetik özellikler gibi çok sayıda metal özeiüği değiştirilebilir.Alaşımlamayla mekanik özelliklerdeki başarılı değişikliğe bir örnek, diş hekimlerinin kullandıkları malgamadır. Alaşımlar baş- ALAŞIM 229 Cururlu Alaska malamutesi eskiden, karla kaplı ovalarda ağır kızakları çekmede kullanılmıştır, 230 ALAÜDDEVLE, BOZKURT langıçta metallerin mekanik dirençlerini geliştirmek amacıyla yapılmıştır. İlk gerçekleştirilen alaşımlar tunç ve pirinçtir. Demirin gerilme direnci yalnızca biraz karbon eklenerek, 275x 106’dan, 1 000 x 106 N/m2’ye çı­ karılabilir. % 0,03’ten % 1,7’ye kadar karbonla alaşımlarmış demir, önemli çelikler grubunu oluşturur. Paslanmaz çelik, korozyona karşı gelişmiş dayanıklılığıyla tanınan, çeliğin krom ve nikelle bir alaşımıdır. Uçak ve uzay uygulamaları için, gerilme direnci 1 400×106 N/m2 olan ve çeliğin yalnızca % 60’ı ağırlığındaki titan alaşımları geliştirilmiştir. Korozyona karşı yüksek dayanıklılıkları ve canlı dokularla tepkimeye girmemeleri nedeniyle, titan alaşımları, protez ve hız göstergeleri yapımında kullanılır. Yüksek iç sıcaklıklı jet motorlarının geliştirilmesi, nikel ve kobalta dayalı süperala- şımların yapılması sayesinde gerçekleştirilmiştir. Jet motorlarında türbin kanadı üretiminde kullanılan süperalaşımlar, 1 100 °C gibi yüksek sıcaklıklarda, korozyona karşı yüksek direnç ve dayanıklılık gösterir. Ergime noktası düşük alaşımlar, otomatik serpme sistemlerinde eritici olarak kullanılırlar. Kurşun, kadmiyum, bizmut ve öbür ergime ısısı düşük elementleri kapsıyan bu alaşımlar, “ötektik alaşımlar” diye adlandı­ rılırlar. Ötektik alaşımlar, ergime noktaları herhangi bir bileşiğinden düşük olan karışımlardır, 50 °C kadar alçak ergime sıcaklıkları başarılıdır. Çeşitli metal ve seramik alaşımları, süperiletken olarak kullanılabilir (Bk. SÜPERİLETKENLİKj).

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.