alarm sistemleri

İstenmeyen olayları belirlemek – yangın başlangıcı; hırsızlık; sıcaklık ya da basınçta tehlikeli bir değişiklik-ve düzeltici hareketin yapılmasını sağlayacak bir sinyal yaymak için tasarlanmış sistemlere topluca verilen ad. Alarm sistemleri genellikle, belirli olayİarı algılamak için tasarlanmış bir dedektör ve zil ya da uyarı (sinyal) lambası gibi bir alarm öğesinin bileşiminden oluşurlar. Dedektörler, ışık, ses düzeyi, basınç ve sıcaklık gibi etmenlerdeki değişikliklere duyarlı mekanizmalardır. Hırsız alarm sistemlerinde, yaygın biçimde kullanılan birçok dedektör çeşidi vardır. Bu tür sistemler, bir pencere ya da kapı açıldığında temasa geçip alarm veren devreler olan elektrik dedektörlerinden yararlanırlar. Elektrik devreleri, ayrıca, duvar hasar aldığında sinyal vermek için duvarlara da monte edilebilir. Optik dedektörler, bir ışık ışını ya da kızılötesi ışın hırsız tarafından kesildi­ ğinde alarm veren, ışığaduyarlı birimler kullanırlar. Işın aynalarla güçlendirilirse, geniş alanlar denetlenebilir. Akustik dedektörler, bir odadaki en ufak sesi algılayan, yüksek düzeyde duyarlı mikrofonlar ya da genellikle insan kulağının işitemeyeceği frekansta, sürekli ses sinyalleri yayan sesötesi dedektörler olabilir: Hırsızın hareketi sinyali keser ve alarmı çalıştırır. Öteki tiplerdeki dedektör çeşitleri arasında elektronik, ısısal, mikrodalga ya da lazer dedektörleri sayılabilir. Günümüzde Batı ülkelerinde, tüne! alarm sistemleri de yaygın biçimde kullanılmaktadır. Alçak tünel girişlerinde, sistemin kablosu, maksimum uygun yükseklikte, yol boyunca gerilir. Çok yüksek bir kamyonun kasası­ nın tavanı kabloya değince, bir sinyal odasına uyarı gönderilir ve tünel girişinde bir kırmızı ışık etkinliğe ge­ çer. Tünel trafiği apansızın yavaşladığında, yol yüzeyine yayılmış iletken şeritlerden yayılan sinyallerle alarm çalıştırılabilir. Aşırı karbonmonoksit uyarısı da, tüneldeki ışığın şeffaflığını ölçerek, havada tam olarak ne kadar egzos dumanı olduğunu belirleyen bir dedektörle verilebilir. Yangından korunma ve denetim için tasarlanmış sistemlerde, duman dedektörleri ya da ısı dedektörleri kullanılır. Bunlar, duman bir ışını kestiğinde ya da sıcaklık belirli bir noktayı geçtiğinde alarm veren yada basınçlı su bırakan,sıcaklığa, dumana duyarlı sistemlerdir. Daha karmaşık ışığa duyarlı sistemler, kızılötesi tayflarda, yangının oluşturduğu değişiklikleri anında algılayabilirler.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.